6 min read

Αποκεντρωμένες λύσεις αγοράς δεδομένων του Πρωτοκόλλου Ocean για την αυτοκινητοβιομηχανία

Αποκεντρωμένες λύσεις αγοράς δεδομένων του Πρωτοκόλλου Ocean για την αυτοκινητοβιομηχανία
Το Πρωτόκολλο Ocean συνεργάζεται με εταιρείες για τη δημιουργία αγορών δεδομένων ώστε να ξεκλειδώσουν πολύτιμα ιδιωτικά δεδομένα για νομισματοποίηση

Εισαγωγή

Η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρές μετασχηματιστικές τάσεις που βασίζονται στην ψηφιοποίηση, την αυτόνομη οδήγηση, την ηλεκτροκίνηση και τη στροφή προς τη μετατροπή της σε πάροχο κινητικότητας αντί για πωλητή προϊόντων. Το blockchain είναι μια βασική τεχνολογία που μπορεί να βοηθήσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να αλλάξουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και να δημιουργήσουν νέα. Οι αποκεντρωμένες τεχνολογίες υπόσχονται μικροπληρωμές για διόδια, δρόμους, στάθμευση και φόρτιση, καθώς και κοινή χρήση δεδομένων για αποτελεσματική δρομολόγηση, κατανόηση των προτιμήσεων των καταναλωτών και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Με ανοιχτά, απαραβίαστα δίκτυα που επιτρέπουν ασφαλείς συναλλαγές μεταξύ συνεργατών, οι αποκεντρωμένες τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν βασική ικανότητα για τις αυτοκινητοβιομηχανίες που θα αξιοποιήσουν για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Πρόβλημα

Καθώς η επιχειρηματική καινοτομία και η βιομηχανία βασίζονται όλο και περισσότερο στα δεδομένα, διαμορφώνεται μια ανησυχητική ένταση. Από τη μία πλευρά, οι εταιρείες συλλέγουν και αποθηκεύουν δεδομένα όσο ποτέ άλλοτε, με αποτέλεσμα να αποθηκεύονται εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες σε ευάλωτες κεντροποιημένες βάσεις δεδομένων που μπορούν να παραβιαστούν. Εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι έχουν αυξημένη ευαισθησία στο να αφήνουν παντού ψίχουλα δεδομένων σε κεντροποιημένες πλατφόρμες που λειτουργούν ως ενιαίο σημείο αποτυχίας. Καθώς τα κεντροποιημένα δίκτυα γίνονται μεγαλύτερα, γίνονται πιο μονοπωλιακά και η δυναμική της εξουσίας μετατοπίζεται σε βάρος του ατόμου.

Τα αποκεντρωμένα δίκτυα, από την άλλη πλευρά, είναι σε θέση να διατηρούν ένα επίπεδο ουδετερότητας ακόμη και όταν η πλατφόρμα κλιμακώνεται απεριόριστα. Οι αποκεντρωμένες λύσεις διαθέτουν ένα ενσωματωμένο επίπεδο εμπιστοσύνης, το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κατά τη διερεύνηση περιπτώσεων χρήσης που βασίζονται σε πλατφόρμες. Τα αποκεντρωμένα δεδομένα ευθυγραμμίζουν τα κίνητρα όλων των συμμετεχόντων στο δίκτυο, επιτρέποντας σε ένα ευρύ φάσμα παρόχων και καταναλωτών να δημιουργήσουν αξία πάνω σε ένα πρωτόκολλο χωρίς εμπιστοσύνη και ανθεκτικό στη λογοκρισία. Αυτό προάγει μια ανοικτή πλατφόρμα όπου ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει και να προσθέσει αξία στο δίκτυο και την κοινότητα.

Ευκαιρίες για Κοινή Χρήση Δεδομένων

Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ιδιαίτερα κατακερματισμένη και βασίζεται σε πολύπλοκες συνδέσεις με διάφορους ενδιαφερόμενους του κλάδου για τη βελτίωση των υπηρεσιών κινητικότητας. Το αυξανόμενο οικοσύστημα κινητικότητας σημαίνει ότι υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός συνδεδεμένων αυτοκινήτων και υπηρεσιών στην αγορά.

Για να μπορέσουν οι συμμετέχοντες στην αγορά να καταστήσουν προσβάσιμα τα δεδομένα και τις υπηρεσίες τους, απαιτείται μια ανοικτή, ασφαλής και αξιόπιστη πλατφόρμα. Αυτό είναι το κομμάτι που λείπει από το παζλ για να καταστεί δυνατή μια ακμάζουσα οικονομία δεδομένων. Οι αποκεντρωμένες αγορές δεδομένων και ένα υποκείμενο πρωτόκολλο κοινής χρήσης δεδομένων επιτρέπουν ευθυγραμμισμένα κίνητρα για τους ιδιοκτήτες και τους προμηθευτές δεδομένων να μοιράζονται δεδομένα και να τα καθιστούν διαθέσιμα σε άλλους.

Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι γνωστός για την κατασκευαστική και σχεδιαστική του δεινότητα, με τις ομάδες πληροφορικής και τεχνολογίας να παίζουν συνήθως υποστηρικτικό ρόλο και να λειτουργούν ως κέντρα κόστους. Με την τάση της ψηφιοποίησης και της συνδεδεμένης κινητικότητας, υπάρχει μια στροφή όπου τα τμήματα τεχνολογίας και πληροφορικής μπορούν να αναλάβουν έναν νέο ρόλο για τη διευκόλυνση της ροής δεδομένων και υπηρεσιών. Θα μετακινηθούν όλο και περισσότερο από κέντρα κόστους σε μονάδες που παράγουν έσοδα. Το Πρωτόκολλο Ocean εργάζεται για να βοηθήσει αυτές τις μονάδες να ξεκλειδώσουν με ασφάλεια τα περιουσιακά στοιχεία μεταξύ των επιχειρηματικών συνεργατών και να τους επιτρέψουν να νομισματοποιήσουν τα δεδομένα.

Αγορά

Το Πρωτόκολλο Ocean προσφέρει τεχνογνωσία στην ανάπτυξη αποκεντρωμένων λύσεων δεδομένων για επιχειρήσεις. Η end-to-end λύση δεδομένων φέρνει μια στοίβα τεχνολογιών σε μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα. Διαφορετικοί κλάδοι έχουν ξεχωριστές απαιτήσεις και το Ocean μπορεί να δημιουργήσει προσαρμοσμένες λύσεις σχεδιασμένες στα εκάστοτε προβλήματα.

Πώς λειτουργεί το Ocean:

  1. Διερεύνηση εννοιών για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών της επιχείρησης: εκμετάλλευση της αξίας των δεδομένων και της αποθήκευσης που δεν αξιοποιούνται επαρκώς, με στόχο να καταστεί δυνατή η κοινή χρήση, η αποθήκευση και η νομισματοποίηση των δεδομένων,
  2. Ανάπτυξη πολλαπλών ιδεών γύρω από τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και τις τεχνολογίες που πρέπει να δοκιμαστούν.
  3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη της λύσης.

Το προϊόν που προκύπτει είναι μια πραγματική end-to-end λύση με δυνατότητες και λειτουργίες που ανταποκρίνονται στις επιχειρηματικές ανάγκες στον σύγχρονο κόσμο με επίκεντρο τα δεδομένα και την προηγμένη τεχνολογία blockchain. Ας εξερευνήσουμε τα διάφορα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας ανταλλαγής δεδομένων του Ocean και γιατί υπερτερούν έναντι μιας κεντροποιημένης προσέγγισης.

Συναίνεση Δικτύου Blockchain

Χρησιμοποιήστε το κατανεμημένο λογιστικό βιβλίο του δικτύου Απόδειξης Εξουσιοδότησης (POA) του Ocean για την καταγραφή όλων των συναλλαγών στην αγορά. Επειδή το δίκτυο Απόδειξης Εξουσιοδότησης (POA) του Ocean επιτυγχάνει συναίνεση σχεδόν αμέσως με αμελητέο κόστος συναλλαγών, την πλατφόρμα για παρακολούθηση όλων των συναλλαγών για τη διατήρηση της προέλευσης, τη βελτίωση της δυνατότητας ελέγχου και τη διαβεβαίωση της ασφάλειας των ανθρώπων.

Προέλευση

Κάθε δραστηριότητα στην πλατφόρμα, όπως η δημοσίευση, η λήψη, η προβολή ή η βαθμολόγηση, παρακολουθείται στο blockchain. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ζητούν πληροφορίες από το blockchain για έλεγχο και να παρουσιάζουν χρήσιμα αναλυτικά στοιχεία για τη βελτίωση των υπηρεσιών δεδομένων.

Έλεγχος Πρόσβασης

Ο προηγμένος έλεγχος πρόσβασης δίνει στους εκδότες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν δεδομένα με τους δικούς τους όρους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ένα εταιρικό περιβάλλον, καθώς τα σύνολα δεδομένων ανήκουν σε ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο, οι εκδότες μπορούν να εγκρίνουν ορισμένους χρήστες για να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, ενώ άλλοι θα πρέπει να πληρώνουν για την υπηρεσία. Εάν η διεύθυνση πορτοφολιού συνδεθεί με ένα διαπιστευτήριο, το σύστημα αυτό είναι τόσο ευκολονόητο όσο η κοινή χρήση πρόσβασης στα έγγραφα Google Docs.

Ενσωματωμένες πληρωμές με χρήση Ocean Tokens

Η δυνατότητα νομισματοποίησης των δεδομένων σας είναι ένα κρίσιμο βήμα για την ανακάλυψη της αξίας τους. Το Ocean έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει δυνατότητες νομισματοποίησης από την κατασκευή του. Επεκτείνουμε αυτή τη δυνατότητα, όχι μόνο για την αγορά και την πώληση δεδομένων, αλλά και για την αγορά αποκεντρωμένης αποθήκευσης και υπολογιστικών πόρων. Το δίκτυο Απόδειξης Εξουσιοδότησης (POA) του Ocean έχει τις δυνατότητες του Ethereum με άμεση συναίνεση και αμελητέο κόστος συναλλαγών.

Υπολογισμός σε Δεδομένα

Όταν σκέφτεστε να διαθέσετε δεδομένα, η πρώτη ανησυχία είναι η προστασία της ιδιωτικότητας. Μόλις τα δεδομένα σας βρεθούν εκτός του τομέα σας, δεν έχετε πλέον τον έλεγχο για το τι θα συμβεί σε αυτά τα δεδομένα. Για την αντιμετώπιση αυτής της ανησυχίας, το Ocean ανέπτυξε μια ενότητα Υπολογισμού σε Δεδομένα, όπου τα ιδιωτικά δεδομένα μπορούν να διαμοιράζονται με ασφάλεια. Ο εκδότης καθιστά διαθέσιμη μια υπηρεσία υπολογισμού μαζί με τα ιδιωτικά δεδομένα. Οι καταναλωτές μπορούν να δουν μια μικρή ποσότητα δειγματικών δεδομένων για να σχεδιάσουν αλγορίθμους για την πρόσβαση σε αυτά τα ιδιωτικά δεδομένα. Με τον ολοκληρωμένο αλγόριθμο, οι καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν υπηρεσίες υπολογισμού για να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τους χρησιμοποιώντας τα ιδιωτικά δεδομένα.

Ανακάλυψη δεδομένων

Μια άλλη βασική πτυχή της αξιοποίησης της αξίας των δεδομένων περιστρέφεται γύρω από την ανακάλυψη. Το Ocean μπορεί να σχεδιάσει τον κατάλογο δεδομένων για να δημοσιεύει περιουσιακά στοιχεία και υπηρεσίες με ευκολονόητο τρόπο και μπορούμε να αναπτύξουμε προηγμένα φίλτρα και δυνατότητες αναζήτησης για να διασφαλίσουμε ότι οι χρήστες μπορούν να βρουν ακριβώς αυτό που αναζητούν άμεσα. Για την περαιτέρω ενίσχυση αυτής της εμπειρίας, οι χρήστες μπορούν να αξιολογούν ανώνυμα σύνολα δεδομένων υπογράφοντας με τα μοναδικά διαπιστευτήριά τους.

Αποκεντρωμένη πρόσβαση στην αποθήκευση

Όταν η εταιρεία σας διαθέτει κέντρα πληροφορικής σε όλο τον κόσμο, οι πόροι αποθήκευσης και υπολογισμού πιθανόν να μην αξιοποιούνται πλήρως και αποτελεσματικά. Καθώς τα συστήματα κινούνται προς μοντέλα με επίκεντρο τα δεδομένα, το Ocean βοηθά να διασφαλιστεί ότι οι πόροι αξιοποιούνται αποτελεσματικά χωρίς να δημιουργείται εξάρτηση από μια κεντρική μονάδα. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος προτείνουμε μια αποκεντρωμένη λύση αποθήκευσης με τη χρήση του Διαπλανητικού Συστήματος Αρχείων (IPFS) (ένα ομότιμο (peer-to-peer) δίκτυο για την αποθήκευση και τον διαμοιρασμό δεδομένων) και τις πληρωμές Ocean.


Ακολουθήστε το Ocean Protocol στο Twitter, το Telegram, το LinkedIn, το GitHub και το Newsletter για ενημερώσεις και ανακοινώσεις σχετικά με το έργο. Και συνομιλήστε απευθείας με άλλους προγραμματιστές στο Gitter.


Πρωτότυπο Άρθρο (Αγγλική): Ocean Protocol decentralized data marketplace solutions for the automotive industry

Συντάκτης Πρωτότυπου Άρθρου: Ocean Protocol Team

Ημερομηνία Συγγραφής Πρωτότυπου Άρθρου: 02 Ιουλίου 2020