3 min read

Αποθήκευση Filecoin ενσωματωμένη με το Πρωτόκολλο Ocean από την Protofire

Αποθήκευση Filecoin ενσωματωμένη με το Πρωτόκολλο Ocean από την Protofire
Μια νέα στρατηγική αποθήκευσης θα επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν τις προτιμήσεις τους όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και το μέγεθος των δεδομένων, τη γεωγραφική πρόσβαση, το κόστος αποθήκευσης κλπ

Παρουσιάζοντας την αποκεντρωμένη αποθήκευση στο cloud

Το Πρωτόκολλο Ocean διαθέτει τώρα τις αποκεντρωμένες δυνατότητες αποθήκευσης cloud του Filecoin. Η απόδειξη της έννοιας αποσκοπεί στην παροχή πολλαπλών προσαρμόσιμων επιλογών αποθήκευσης και στη μείωση των δαπανών για έναν πάροχο δεδομένων. Η ενσωμάτωση ολοκληρώθηκε από τον συνεργάτη υπηρεσιών του Ocean την Protofire, η οποία έλαβε επιχορήγηση από το Filecoin για το έργο αυτό.

Πολλαπλές επιλογές αποθήκευσης και εξοικονόμηση κόστους

Στο Πρωτόκολλο Ocean, είναι δυνατή η προσαρμογή της στρατηγικής αποθήκευσης - όσον αφορά τον πλεονασμό του λογισμικού, την ταχύτητα ανάκτησης δεδομένων κ.λπ. - για κάθε αγορά δεδομένων. Οι χρήστες μπορούν είτε να φιλοξενήσουν τα δεδομένα μόνοι τους είτε να τα αποθηκεύσουν στο πρωτόκολλο Διαπλανητικού Συστήματος Αρχείων (IPFS). Ωστόσο, υπήρχαν ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά τη διαχείριση των δεδομένων και τη διαμόρφωση των πόρων αποθήκευσης. Επιπλέον, η στήριξη σε υπηρεσίες τρίτων που είναι σε θέση να επεκτείνουν τις επιλογές διαχείρισης και διαμόρφωσης θα οδηγούσε σε κεντροποίηση των δεδομένων.

Έχοντας ένα επιτυχημένο ιστορικό συνεργασίας, το Πρωτόκολλο Ocean συνεργάστηκε με την Protofire για να εφαρμόσει μια στρατηγική αποθήκευσης που θα προωθούσε ένα ευρύτερο φάσμα προσαρμόσιμων επιλογών με αποκεντρωμένο τρόπο.

"Το πρόγραμμα επιχορηγήσεων προγραμματιστών του Filecoin δίνει σε ομάδες όπως η Protofire την ευκαιρία να δημιουργήσουν πολύτιμες ενσωματώσεις σε όλο το τοπίο του Web3. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανέλαβαν την κατασκευή μιας ενσωμάτωσης μεταξύ του Ocean και του Διαπλανητικού Συστήματος Αρχείων (IPFS)/Filecoin για να επιτρέψουν στους χρήστες να αποθηκεύουν απρόσκοπτα τα δεδομένα τους σε ένα αποκεντρωμένο δίκτυο". - Jonathan Victor, Ανάπτυξη Προϊόντων και Επιχειρήσεων στο Filecoin.

Για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, η Protofire ενσωμάτωσε την αποθήκευση Filecoin στην αγορά του Πρωτοκόλλου Ocean. Τώρα, οι πάροχοι δεδομένων μπορούν να απολαμβάνουν μεγαλύτερη ποικιλία διαμορφωτικών επιλογών όσον αφορά την αντιγραφή και την εξαγωγή δεδομένων, τη γεωγραφική κατανομή των δικαιωμάτων πρόσβασης, καθώς και τη διαθεσιμότητα και το μέγεθος των αποθηκευμένων δεδομένων. Επιπλέον, οι εκδότες δεδομένων δεν χρειάζεται πλέον να βασίζονται σε μια ενδιάμεση υπηρεσία για τη διαχείριση των πόρων αποθήκευσης. Εν τω μεταξύ, οι καταναλωτές δεδομένων είναι σε θέση να μειώσουν το κόστος σε έναν πάροχο δεδομένων.

"Πιστεύουμε στη δύναμη των δεδομένων, στις αποκεντρωμένες αγορές δεδομένων και στην τεχνολογία ανοικτού κώδικα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε ήδη επιλέξει το Πρωτόκολλο Ocean ως ένα έργο με το οποίο θα συνεργαστούμε. Το Filecoin έγινε μια προφανής λύση όταν αξιολογήσαμε την προσθήκη του ως πρόσθετη στρατηγική αποθήκευσης για να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των χρηστών όσον αφορά το μέγεθος του συνόλου δεδομένων, τον πλεονασμό, την ταχύτητα ανάκτησης και το κόστος. Αυτή το πρωτότυπο είναι μόνο η αρχή για την Protofire. Περισσότερες συνεισφορές στο Filecoin έρχονται σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι!" - Manuel Garcia, CTO της Protofire.

"Η αποκεντρωμένη αποθήκευση είναι θεμελιώδους σημασίας για να δώσουμε στους ανθρώπους τον έλεγχο των δεδομένων και των περιουσιακών τους στοιχείων. Είμαστε ευτυχείς που η Protofire δημιούργησε την ενσωμάτωση με την αποθήκευση Filecoin στο Ocean, είμαστε ευγνώμονες στο Filecoin για τη χορηγία αυτής της επιχορήγησης και χαιρόμαστε που γιορτάζουμε το αυξανόμενο οικοσύστημα εργαλείων που είναι διαθέσιμα για τους προγραμματιστές για την κατασκευή Αποκεντρωμένων Εφαρμογών (DApps) Web3 με το Πρωτόκολλο Ocean". - Bruce Pon, Ιδρυτής του Πρωτοκόλλου Ocean

Για να προσφέρουμε ακόμη πιο αποκεντρωμένη εμπειρία, σχεδιάζεται η δυνατότητα πληρωμών για τη χρήση του αποθηκευτικού χώρου μέσω ενός ενιαίου ψηφιακού πορτοφολιού.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αποθετήριο GitHub του έργου.


Το Πρωτόκολλο Ocean είναι μια αποκεντρωμένη λύση για τη δημιουργία αγορών δεδομένων με μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια. Συνδέοντας παρόχους και καταναλωτές δεδομένων, το πρωτόκολλο επιτρέπει την ανιχνευσιμότητα, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αποτρέποντας τον εγκλωβισμό προμηθευτών, το Πρωτόκολλο Ocean επιτρέπει την προσθήκη αξίας σε κοινές υπηρεσίες και τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων δεδομένων.

Το Filecoin είναι μια αποκεντρωμένη αγορά για την αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων. Το Filecoin επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν χρήση των πλεονεκτημάτων της κατανεμημένης αποθήκευσης στο cloud (ιδιωτικότητα, υψηλό εύρος ζώνης, χωρίς κεντρική αρχή ή σημείο αποτυχίας) για την αποθήκευση και ανάκτηση αρχείων.


Ακολουθήστε το Ocean Protocol στο Twitter, το Telegram, το LinkedIn, το Reddit, το GitHub και το Newsletter για ενημερώσεις και ανακοινώσεις του έργου. Και συνομιλήστε απευθείας με άλλους προγραμματιστές στο Gitter.


Πρωτότυπο Άρθρο (Αγγλική): Filecoin Storage integrated with Ocean Protocol by Protofire

Συντάκτης Πρωτότυπου Άρθρου: Ocean Protocol Team

Ημερομηνία Συγγραφής Πρωτότυπου Άρθρου: 27 Ιουλίου 2020