23 min read

Ενημέρωση Χάρτη Πορείας του OceanDAO - Στα Μέσα του 2021

Ενημέρωση Χάρτη Πορείας του OceanDAO - Στα Μέσα του 2021

Προς την Κλιμάκωση της Κοινοτικής Χρηματοδότησης στο OceanDAO

Το παρόν άρθρο περιγράφει τις προκλήσεις που εντοπίστηκαν στο OceanDAO και τις επιλεγμένες λύσεις που αναπτύσσονται. Μαζί, οι λύσεις αυτές θα συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρηματοδότησης, στην κλιμάκωση του OceanDAO και στην ανάπτυξη της δημοτικότητας σε όλο το Οικοσύστημα του Ocean.

1. Εισαγωγή στο OceanDAO

Το OceanDAO είναι μια Αποκεντρωμένη Αυτόνομη Οργάνωση (DAO) επιχορηγήσεων που έχει επιμεληθεί από την κοινότητα και χρηματοδοτεί έργα που προτείνονται από την κοινότητα. Το OceanDAO αποτελεί βασικό στοιχείο του σχεδιασμού του συστήματος Ocean, σχεδιασμένο για βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Το OceanDAO έχει δύο στόχους: μεγιστοποίηση του ποσού που χρηματοδοτείται, με τον περιορισμό ότι (κατά μέσο όρο) κάθε έργο έχει θετική Απόδοση της Επένδυσης (ROI). Αυτό με τη σειρά του θα συμβάλει στην υγεία του OCEAN και στον όγκο κατανάλωσης δεδομένων - τους κύριους δείκτες επιδόσεων του Πρωτοκόλλου Ocean.

Τα επιμέρους στοιχεία του OceanDAO περιλαμβάνουν: Γύροι Χρηματοδότησης όπου το πρωτόκολλο ξεκλειδώνει κεφάλαια για τη χρηματοδότηση κοινοτικών έργων, Κατηγορίες Επιχορηγήσεων που αντιπροσωπεύουν βασικούς οργανωτικούς πυλώνες, Θεμελιώδες Αρχές που διαμορφώνουν τους στόχους ανάπτυξης προϊόντων και Ψηφοφορία επί των προτάσεων έργων. Τα πιο σημαντικά μέρη του OceanDAO είναι ήδη αποκεντρωμένα και καθοδηγούνται από την κοινότητα: η πρόταση έργων και η επιμέλεια των έργων (ψηφοφορία). Με την πάροδο του χρόνου αναμένουμε να αποκεντρώσουμε ολόκληρη τη στοίβα του OceanDAO.

Δεν θα πετύχει κάθε έργο που χρηματοδοτούμε- στην πραγματικότητα αναμένουμε ότι πολλά από αυτά θα αποτύχουν. Αλλά μερικά από αυτά που θα πετύχουν θα επιτύχουν απίστευτες επιδόσεις, επιστρέφοντας μεγαλύτερη αξία από αυτή που αρχικά χορηγήθηκε. Η χρηματοδότηση αυτών των επιτυχημένων έργων θα πρέπει θεωρητικά να ξεπεράσει όλες τις άλλες πρωτοβουλίες και να δημιουργήσει θετική Απόδοση Της Επένδυσης (ROI).

Η εκμάθηση του τρόπου επανάληψης της επιτυχίας ενδυναμώνει την κοινότητα του Ocean ώστε να χρηματοδοτεί τα σωστά έργα με αυτοπεποίθηση και χωρίς συνέπειες.

Το υπόλοιπο του παρόντος άρθρου οργανώνεται ως εξής. Στην Ενότητα 2 περιγράφεται η κατεστημένη δομή χρηματοδότησης του OceanDAO και άλλων προγραμμάτων χρηματοδότησης της κοινότητας του Ocean. Η Ενότητα 3 περιγράφει τις προκλήσεις που εντοπίστηκαν. Η Ενότητα 4 περιγράφει τα υποψήφια εργαλεία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Οι Ενότητες 5 και 6 περιγράφουν τα επιλεγμένα εργαλεία, τα οποία αντιμετωπίζουν συλλογικά τα προβλήματα που εντοπίστηκαν. Η Ενότητα 6 τα μετατρέπει σε σχέδιο για τον βραχυπρόθεσμο χάρτη πορείας του OceanDAO.

2. Κατεστημένη Δομή Χρηματοδότησης

Για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, ας εξετάσουμε τις διαφορετικές δομές χρηματοδότησης στο οικοσύστημα του Ocean.

Το OceanDAO αναπτύχθηκε αρχικά με μικρές (σχετικά) επιχορηγήσεις σταθερού μεγέθους και ψηφοφορίες με επιμέλεια της κοινότητας για τη χρηματοδότηση έργων για τη δημιουργία, την εκτέλεση ενημερωτικής δράσης και την προσθήκη δεδομένων στο Οικοσύστημα του Ocean.

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης του Shipyard είχε ελαφρώς μεγαλύτερες επιχορηγήσεις, όπου η χρηματοδότηση επιμελήθηκε από τη βασική ομάδα του Ocean.

Επιπλέον, οι Πρεσβευτές του Ocean αντιπροσωπεύουν μια πολύ αφοσιωμένη κοινότητα ατόμων στο οικοσύστημα του Ocean. Αυτή η ομάδα δημιουργεί περιεχόμενο, διεξάγει συνεντεύξεις, συντονίζει τα κοινωνικά κανάλια, γράφει άρθρα, διοργανώνει εκδηλώσεις και παρέχει υποστήριξη στο OceanDAO.

Το OceanDAO έχει τη δυνατότητα να κλιμακώνεται αποτελεσματικά, επειδή τα έργα ελέγχονται και χρηματοδοτούνται από την κοινότητα. Βασικά εργαλεία όπως τα φόρουμ, το Discourse και πιο προηγμένα εργαλεία Web3, όπως το Snapshot, επέτρεψαν την πλήρη διαχείριση της διαδικασίας υποβολής Προτάσεων και Χρηματοδότησης από το πλήθος.

Ωστόσο, οι διαδικασίες του Shipyard αναπτύχθηκαν με πολυάριθμα χειροκίνητα βήματα για το συντονισμό με τους προτείνοντες, ενώ η διαδικασία λήψης αποφάσεων και χρηματοδότησης συγκεντρώθηκε σε μια εσωτερική ομάδα του Ιδρύματος Ocean Protocol (OPF). Αυτή η διαδικασία δεν κλιμακώνεται καλά, καθώς πολλές διαδικασίες παρουσιάζουν σχέσεις 1:1, όπου η εσωτερική ομάδα πρέπει να δαπανήσει πολλούς κύκλους για να υποστηρίξει κάθε έργο, αντί να επιτύχει αποτελέσματα 1:Ν.

Τέλος, το Ίδρυμα Ocean Protocol (OPF) έχει συμβόλαια με διάφορες ομάδες για τη βελτίωση των βασικών προϊόντων του Ocean - τα ονομάζουμε Συμβόλαια Προϊόντων. Αυτά τα συμβόλαια συνήθως συνοδεύονται από μια δημόσια ανακοίνωση, αν και θα μπορούσαν να επωφεληθούν από περαιτέρω διαφάνεια.

Στόχος αυτής της διαδικασίας ανασκόπησης και σχεδιασμού ήταν ο εντοπισμός των προκλήσεων στο OceanDAO, το Shipyard και τις συναφείς διαδικασίες για τον εντοπισμό πιθανών λύσεων, εργαλείων και την κλιμάκωση του οργανισμού.

3. Αναγνωρισμένες Προκλήσεις

Παρακάτω παρατίθεται κατάλογος των προκλήσεων που αναγνωρίστηκαν στο OceanDAO και σε άλλες δομές χρηματοδότησης. Οι προκλήσεις που αναγνωρίστηκαν ήταν αποτέλεσμα της τεκμηρίωσης των συζητήσεων, της ανατροφοδότησης της κοινότητας και των εσωτερικών αποτυχιών για την επίτευξη ορισμένων στόχων.

Οι Προκλήσεις του OceanDAO

 • Η ποσοτικοποίηση της Απόδοση της Επένδυσης (ROI) είναι δύσκολη. Είναι δύσκολο να μετρηθεί η Απόδοση της Επένδυσης (ROI) στην πράξη, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τους ψηφοφόρους να κρίνουν έργα που επανέρχονται για επαναλαμβανόμενη χρηματοδότηση.
 • Σταθερά ποσά επιχορήγησης. Είναι πιο δύσκολο να έχετε θετική Απόδοση της Επένδυσης (ROI) με αυτό το μοντέλο, καθώς υπάρχουν έργα που θα λάβουν μεγαλύτερες επιχορηγήσεις από ό,τι θα ζητούσαν υπό άλλες συνθήκες, ενώ σε άλλα θα χορηγηθούν μικρότερες από αυτές που χρειάζονται.
 • Χαμηλή προσέλευση ψηφοφόρων σε σχέση με τον αριθμό των κατόχων token. Ιδανικά, περισσότερο από το OCEAN στο σύστημα χρησιμοποιείται για την ψηφοφορία- είναι ένα σημάδι δέσμευσης και βοηθά στην αποκέντρωση.
 • Sybil σχετικά με την ψηφοφορία και τις προτάσεις. Πολλαπλές προτάσεις γίνονται από τα ίδια άτομα που ψηφίζουν για τον εαυτό τους. Αυτό είναι μια παρενέργεια της χαμηλότερης συμμετοχής των ψηφοφόρων, και το χειρότερο είναι ότι είναι οι μεγάλοι κάτοχοι OCEAN (φάλαινες).
 • Οι τριμηνιαίοι στόχοι για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα OCEAN είναι όλο και πιο δύσκολο να επιτευχθούν· συμβάλλει η χαμηλή συμμετοχή στις προτάσεις
 • Μερικοί άνθρωποι συμμετέχουν σε >1 ομάδες σε ένα συγκεκριμένο γύρο χρηματοδότησης, μπορεί να φαίνεται σαν διπλή επένδυση και είναι πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί η Απόδοση της Επένδυσης (ROI).
 • Ορισμένες ομάδες έχουν >1 προτάσεις σε ένα δεδομένο γύρο χρηματοδότησης, μπορεί να φανεί σαν διπλή επένδυση και είναι πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί η Απόδοση της Επένδυσης (ROI).
 • Οι περισσότερες προτάσεις και επιχορηγήσεις αφορούσαν το τμήμα "Build Apps". Παρόλο που πιστεύουμε ότι η δημιουργία εφαρμογών για το Ocean είναι σπουδαία, υπήρξε μικρότερη χρηματοδότηση για άλλα τμήματα (Βασικό Λογισμικό, Προσέγγιση Προγραμματιστών, δεδομένα, OceanDAO).
 • Δεν διαθέτουμε μηχανισμό για να κατευθύνουμε τη χρηματοδότηση προς ένα συγκεκριμένο τμήμα ή ακόμη και προς ένα πιο συγκεκριμένο υπο-τμήμα (π.χ. "Βασικό Λογισμικό - Τεκμηρίωση").
 • Ελλιπής ορατότητα ως προς το πόσα OCEAN πήγαν σε κάθε τμήμα ή υπο-τμήμα
 • Κείμενα του OceanDAO. Οι τρέχουσες περιγραφές στον ιστότοπο, το wiki κ.λ.π. μπορεί να είναι δύσκολες για να περιηγηθούν οι νέοι χρήστες. Δεν παρέχουν επαρκή αντικειμενικά, ή ποσοτικοποιήσιμα κριτήρια.

Προκλήσεις του Shipyard σε σχέση με το OceanDAO

 • Ελλιπής ορατότητα ως προς τον τρόπο κατανομής των κονδυλίων στο Shipyard έναντι του OceanDAO- και σε συγκεκριμένα τμήματα στο Shipyard
 • Η διαδικασία και τα εργαλεία επιχορήγησης του Shipyard είναι περισσότερο χειροκίνητα, κεντροποιημένα και δεν κλιμακώνονται καλά.
 • Τα εργαλεία και οι διαδικασίες του Shipyard δεν ορίζονται με σαφήνεια.
 • Το Shipyard υπόσχεται το χρόνο των μελών της βασικής ομάδας του Ocean στους δικαιούχους. Αυτό δεν κλιμακώνεται επαρκώς και χρησιμοποιεί πολύτιμο χρόνο από την βασική ομάδα (είναι αμφισβητήσιμο αν ο χρόνος ξοδεύεται σωστά).
 • Το OceanDAO και το Shipyard έχουν αλληλεπικαλυπτόμενες διαδικασίες και προκλήσεις, αλλά και τα δύο απαιτούν εργαλεία και χρόνο της βασικής ομάδας για να αποδώσουν καλά και να πετύχουν τους αντίστοιχους στόχους τους.
 • Ανησυχία για διπλή επιχορήγηση: μια ομάδα μπορεί να λάβει επιχορηγήσεις τόσο από το OceanDAO όσο και από το Shipyard. Η πολιτική μας είναι "κάθε πρόταση πρέπει να έχει διαφορετικό πεδίο εφαρμογής", αλλά στην πράξη αυτό είναι δύσκολο να παρακολουθηθεί καλά.
 • Κείμενα του Shipyard. Οι τρέχουσες περιγραφές μπορεί να είναι δύσκολες για να πλοηγηθούν οι νέοι χρήστες. Δεν παρέχουν επαρκή αντικειμενικά ή ποσοτικοποιήσιμα κριτήρια.
 • Ανακατεύθυνση. Οι αιτούντες στο Shipyard που απορρίφθηκαν, ανακατευθύνθηκαν στο OceanDAO (καλό), αλλά με ελάχιστο περιεχόμενο, ή δεν ανακατευθύνθηκαν καθόλου.

Προκλήσεις Πρεσβευτή σε σχέση με το OceanDAO

 • Κίνητρα Πρεσβευτή και OceanDAO. Η τρέχουσα ενσωμάτωση μεταξύ των στόχων του OceanDAO και των Πρεσβευτών καθιστά δύσκολη την ανταμοιβή/παροχή κινήτρων στους πρεσβευτές και τους συνεισφέροντες για συγκεκριμένες δραστηριότητες.
 • Οι Πρεσβευτές χρηματοδοτούνται από το Shipyard μέσω χειροκίνητης διαδικασίας, ενώ το OceanDAO μπορεί να επιτύχει το ίδιο με αυτόνομο τρόπο.
 • Οι Πρεσβευτές μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση πρωτοβουλιών από κάτω προς τα πάνω στο OceanDAO και πρωτοβουλιών από πάνω προς τα κάτω από το Shipyard. Μπορούμε να βελτιώσουμε την ενσωμάτωσή τους και να χρηματοδοτήσουμε πιο αποτελεσματικά φέρνοντάς τους στο OceanDAO.

4. Υποψήφια Εργαλεία

Με την πάροδο των ετών, και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, έχουμε αναλύσει πολλές αρχιτεκτονικές, μεθοδολογίες και εργαλεία Αποκεντρωμένης Αυτόνομης Οργάνωσης (DAO). Κατά τη διάρκεια της ζωής του OceanDAO λάβαμε επίσης πολλές σπουδαίες προτάσεις από την κοινότητα. Ακολουθεί ένας κατάλογος ιδεών ως "υποψήφια εργαλεία". Σημειώστε ότι δεν έχουμε δεσμευτεί για όλες αυτές τις ιδέες- παρατίθενται απλώς ως ιδέες και θα συνεχίσουν να επεκτείνονται στο μέλλον. Σε επόμενη ενότητα θα περιγράψουμε αυτές που θα αναπτύξουμε στο κοντινό μέλλον.

Προϊόν της Αποκεντρωμένης Αυτόνομης Οργάνωσης (DAO)

 1. Μονοσέλιδος Ιστότοπος OceanDAO - (Ενημέρωση Σελίδας Προορισμού ) - Εξέταση για κατάργηση του Shipyard.
 2. Βελτιστοποίηση του αγωγού OceanDAO - Βελτίωση της μετατροπής, κ.λ.π. με τη χρήση πολλών γνωστών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης των τριβών κατά την υποβολή προτάσεων για επιχορηγήσεις, την ψηφοφορία, τη λήψη επιχορηγήσεων και την υποβολή εκθέσεων προόδου.
 3. Αποκεντρωμένη Αυτόνομη Οργάνωση (DAO) v0.2 - Εντοπισμός λύσεων Χωρίς/Λίγου Κώδικα που μπορούν να καθιερώσουν καλές διαδικασίες και ροές εργασίας για την κλιμάκωση της διαδικασίας.
 4. Κανάλια Υποβολής Προτάσεων - Προσθέστε περισσότερα πορτοφόλια που μπορούν να δημιουργήσουν προτάσεις / αυτοματοποιήστε ποιος μπορεί να υποβάλει προτάσεις στο Snapshot.
 5. Καλύτερη παρακολούθηση της Απόδοση της Επένδυσης (ROI) - Έτσι ώστε οι ψηφοφόροι να μπορούν να δουν πώς τα καταφέρνει κάθε επιχορηγούμενος σε σχέση με την Απόδοση της Επένδυσής (ROI) του. Υπάρχουν πολλά πιθανά πράγματα εδώ: βελτιωμένος πίνακας, καλύτερη μέτρηση της μετρικής Απόδοσης της Επένδυσης (ROI), και άλλα. Συνεχής βελτίωση αυτού, βελτίωση δεδομένων και της ανακάλυψης της Απόδοσης της Επένδυσης (ROI). Αυτό θα απαιτήσει πραγματική προσπάθεια με την πάροδο του χρόνου, αλλά είναι κρίσιμο για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία ενός προγράμματος επιχορηγήσεων.
 6. Αναφορά Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας - Η αναλυτική ψηφοφορία θα δημιουργήσει πολλές προτάσεις, πρέπει να είμαστε σε θέση να κοινοποιούμε εύκολα τα αποτελέσματα.
 7. Δημόσιος Χάρτης Πορείας Αποκεντρωμένης Αυτόνομης Οργάνωσης (DAO) - Αύξηση της διαφάνειας και της διαίσθησης των μακροπρόθεσμων στόχων, ώστε όσοι έχουν κάνει προτάσεις επιχορήγησης, οι ψηφοφόροι και η κοινότητα να μπορούν να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις. Αυτό περιλαμβάνει αυτή την ανάρτηση στο ιστολόγιο :)

Αποτελεσματικές Διαδικασίες

 1. Απόσυρση του Shipyard - η "Μεταβλητή Χρηματοδότηση" μπορεί να χρηματοδοτήσει πολλά $OCEAN (με επιμέλεια της κοινότητας), Συμβόλαια Προϊόντων επίσης (με επιμέλεια της βασικής ομάδας), επομένως το Shipyard είναι περιττό (και η διατήρησή του έχει πολλά προβλήματα, βλ. “Προκλήσεις που σχετίζονται με το Shipyard” παραπάνω) & Το OceanDAO μπορεί να είναι σε θέση να αξιοποιήσει την μετρήσιμη Απόδοση της Επένδυσης (ROI)+ μεθοδολογίες του Shipyard, ενώ το Shipyard μπορεί να αξιοποιήσει το κλιμακούμενο και πιο αποκεντρωμένο μοντέλο πρότασης+ψήφου+χρηματοδότησης του OceanDAO (π.χ. τι είναι σωτήριο;). Μεταφορά των διαδικασιών του Shipyard στην Αποκεντρωμένη Αυτόνομη Οργάνωση (DAO).
 2. Χρηματοδότηση των πρεσβευτών μέσω του OceanDAO - η "Μεταβλητή Χρηματοδότηση" (βλ. παρακάτω) επιτρέπει λιγότερα $OCEAN και μπορούμε να μειώσουμε τις χειροκίνητες διαδικασίες.
 3. Θησαυροφυλάκιο μέσω Αιτήματος - Μειώστε τις τριβές για τους δικαιούχους, βοηθάει τη διαχείριση από την βασική ομάδα του OceanDAO μέχρι να γίνει πιο αποκεντρωμένη.
 4. Συμβόλαια Προϊόντων - Αύξηση της διαφάνειας της εσωτερικής κατεύθυνσης, των προσπαθειών και των $OCEAN που χρηματοδοτούνται.

Κίνητρα για Δέσμευση

 1. Αναδρομικά airdrops σε ψηφοφόρους σε προηγούμενους γύρους του OceanDAO. (Σημείωση: αυτό είναι μια ιδέα, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως δέσμευση).
 2. Airdrops σε ψηφοφόρους σε μελλοντικούς γύρους του OceanDAO. (Σημείωση: αυτό είναι μια ιδέα, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως δέσμευση).
 3. Farming Δεδομένων % ενίσχυση βάρους για τους Παρόχους Ρευστότητας (LPs) που συμμετείχαν στην πιο πρόσφατη ψηφοφορία του Snapshot
 4. Ενσωμάτωση χρονικών κινήτρων για τους *ψηφοφόρους*, κοιτάζοντας προς τα εμπρός ή/και προς τα πίσω στο χρόνο. Χρονικό πλαίσιο 1 έτους. Π.χ. η βαρύτητα της ψήφου είναι ανάλογη του χρόνου που διακυβεύεται προς τα εμπρός και του χρόνου που διατηρείται προς τα πίσω, μέχρι 1 έτος.

Κίνητρα για Όγκο και Ποιότητα

 1. Τα $OCEAN που δεν χορηγούνται καίγονται - Αυτό παρέχει ισχυρότερο κίνητρο για την υποβίβαση φτωχών προτάσεων, επειδή βοηθά στην αύξηση του $OCEAN (σύμφωνα με το σχεδιασμό του Ocean token). Π.χ. Κάθε έργο με π.χ. < 50% "+" ψήφους δεν θα λάβει $OCEAN. Με τη σειρά του, αυτό θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη συμμετοχή, καθώς οι κάτοχοι $OCEAN βλέπουν την ευκαιρία να δώσουν πιο έντονα σήματα για λογαριασμό του $OCEAN.
 2. Ευθυγράμμιση των κινήτρων για τους νικητές των επιχορηγήσεων: το μπόνους 25% της πρότασης καταβάλλεται σε 6 μήνες - (δίνει κίνητρα στο έργο να αυξήσει την αξία του $OCEAN).Πώς: χρησιμοποιήστε πρωτόκολλο ροής χρημάτων όπως το Sablier ή το Superfluid.

Μηχανισμοί ψηφοφορίας

Ψηφοφορία ανά πρόταση (Ψηφοφορία Granular) - Οι ψηφοφόροι μπορούν να ψηφίσουν +/- για κάθε πρόταση, έναντι του κατεστημένου των ψηφοφόρων που ψηφίζουν + για μία από τις n προτάσεις). Επιτρέπει στους ψηφοφόρους τη δυνατότητα να ψηφίσουν >1 πρόταση.

Ψηφοφορία Quadratic - (1) παίρνει σταθερό ποσό ψήφων = # OCEAN tokens. (2) μπορούν να κατανείμουν αυτές τις ψήφους μεταξύ των n προτάσεων. Βάρος ψήφου σε μια πρόταση = sqrt(# ψήφοι που κατανέμονται στην πρόταση). Απαιτεί "Ψήφο ανά πρόταση".

Μηχανισμοί Χρηματοδότησης

 1. Δρομολογήστε ελάχιστη χρηματοδότηση σε $OCEAN για κάθε τμήμα ή συγκεκριμένο στόχο - Τμήματα: {Βασική ανάπτυξη, ανάπτυξη εφαρμογών, έκταση δραστηριότητας, δεδομένα, OceanDAO}, ή πιο συγκεκριμένα "δεδομένα" → "κλιματικά δεδομένα" και "βασική ανάπτυξη" → "τεκμηρίωση". Δώστε έμφαση σε ορισμένες κατευθύνσεις/στόχους περισσότερο από άλλες με διαφορετικά ελάχιστα ποσά $OCEAN.
 2. Τα αιτούμενα $OCEAN μπορούν να ποικίλλουν (Μεταβλητή Χρηματοδότηση) μεταξύ των προτάσεων, ώστε να είναι δυνατή η υποβολή μικρών προτάσεων (περίπου $1K) και μεγάλων (περίπου $100K). Κύκλοι με ή χωρίς ανώτατο όριο; Ίσως: καμία ομάδα δεν μπορεί να ζητήσει > ⅓ του συνολικού ποσού ενός συγκεκριμένου γύρου.
 3. 1-2-3 Συνδυασμός- Συνδυάστε Ψήφο ανά πρόταση + $OCEAN που προτείνονται μπορεί να ποικίλουν + $OCEAN που δεν χορηγούνται καίγονται. (Αυτά λειτουργούν καλά μαζί)
 4. Ανώτατο Όριο Χρηματοδότησης Γύρου - Σπανιότητα Κονδυλίων [set = 65%] Περιορίζοντας το συνολικό ποσό των διαθέσιμων κονδυλίων που μπορούν να διανεμηθούν ανά γύρο/τμήμα, δίνεται κίνητρο στους συμμετέχοντες να είναι πιο επιλεκτικοί στον τρόπο κατανομής των διαθέσιμων πόρων.
 5. Συνεχής χρηματοδότηση - Μετατόπιση της ψηφοφορίας και των κινήτρων επιχορήγησης ώστε να είναι περισσότερο προσανατολισμένα μακροπρόθεσμα. Ένα παράδειγμα εφαρμογής είναι η ψηφοφορία πεποίθησης όπως στο Giveth ή στο Commons Stack.

Τρόποι Χρηματοδότησης

Θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί που να υποστηρίζουν τις ομάδες, ώστε να μπορούν να στηρίζονται σε ισχυρά θεμέλια. Οι ομάδες που μπορούν να αποδώσουν έναντι της Απόδοσης της Επένδυσης (ROI), θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε καλύτερες επιχορηγήσεις και να τις εκτελούν αναλόγως. Η Μεταβλητή Χρηματοδότηση εφαρμόστηκε για να υποστηρίξει αυτό. Παρακαλούμε, ζητήστε μεγαλύτερες επιχορηγήσεις, εάν απαιτείται. Η τήρηση αυτής της κατευθυντήριας γραμμής μας επιτρέπει επίσης να μετράμε ευκολότερα την Απόδοση της Επένδυσης (ROI). Ο στόχος δεν είναι να είμαστε γραφειοκρατικοί ή να επιβάλλουμε. Αυτό είναι το τελευταίο μέσο. Η ανάπτυξη του οικοσυστήματος είναι το ήθος.

 1. Κανόνας μιας ομάδας. Σε έναν δεδομένο γύρο χρηματοδότησης, ένα συγκεκριμένο πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει σε ομάδα μόνο μιας πρότασης χρηματοδότησης. Σε περίπτωση παράβασης, όλες οι ομάδες με το συγκεκριμένο άτομο αποκλείονται.
 2. Κανόνας της μιας πρότασης. Σε έναν δεδομένο γύρο χρηματοδότησης, μια συγκεκριμένη ομάδα μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση χρηματοδότησης. Σε περίπτωση παράβασης, η ομάδα αποκλείεται.

Ανάπτυξη

 1. Περισσότερα OCEAN για τις ομάδες αν αυξηθεί η προσέλευση των ψηφοφόρων. Μπόνους +x% χρηματοδότησης (πέραν του βασικού κονδυλίου) σε όλες τις ομάδες σε έναν συγκεκριμένο γύρο χρηματοδότησης, εάν το ποσό των OCEAN που ψηφίστηκε αυξηθεί κατά x% σε σύγκριση με τον προηγούμενο γύρο. Σημείωση: πρέπει να γίνεται με βάση τα OCEAN που ψηφίστηκαν, όχι με βάση τον αριθμό# των πορτοφολιών, επειδή το τελευταίο μπορεί να δεχτεί επίθεση Sybil.
 2. Νέες Επιχορηγήσεις Ομάδων. Εισαγωγή της δέσμευσης κονδυλίων για νέες ομάδες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ποτέ στο παρελθόν. Αυτό συνδυάζεται καλά με την "καύση $OCEAN", καθώς η κοινότητα έχει κίνητρο να εγγράψει νέα ποιοτικά έργα για να αποφύγει την καταστροφή των tokens.

5. Προς την επίλυση: Ενημερωμένη Χρηματοδοτική Δομή

Για να κατανοήσουμε πού βρισκόμαστε και πού πηγαίνουμε, ξεκινήσαμε με την αποδόμηση των διαδικασιών μας, δίνοντας προσοχή στις διαφορετικές δομές χρηματοδότησης που υπήρχαν και στον τρόπο επίλυσης των άμεσων προκλήσεων τους.

Το OceanDAO έχει κλιμακωθεί καλά μέσω αποκεντρωμένων προτάσεων με γνώμονα την κοινότητα και αποκεντρωμένων ψηφοφοριών με γνώμονα την κοινότητα για την επιμέλεια των προτάσεων. Λόγω αυτής της επιτυχίας, κατέστη προφανές ότι το OceanDAO θα πρέπει να επεκταθεί περισσότερο, εφαρμόζοντας παράλληλα προσαρμογές για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των στόχων.

Η εφαρμογή της Μεταβλητής Χρηματοδότησης επιτρέπει στο OceanDAO να διανέμει μικρές επιχορηγήσεις της τάξης των περίπου Χίλια δολάρια, μέχρι πολύ μεγαλύτερες επιχορηγήσεις των 100 χιλιάδων δολαρίων. Αυτό σημαίνει ότι το OceanDAO μπορεί να βοηθήσει ομάδες σε διάφορα στάδια ωριμότητας: επώαση -> επιτάχυνση -> κλιμάκωση. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αναδιπλώσουμε τις δραστηριότητες του Shipyard στο OceanDAO, καθώς και τη χρηματοδότηση του Πρεσβευτή.

Μια άλλη βασική πρόκληση που εντοπίστηκε είναι η ανάγκη να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στη χρηματοδότηση έργων που έχουν Απόδοση της Επένδυσης (ROI)+. Πιστεύουμε ότι όταν οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ψηφίζουν διαισθητικά και να χρηματοδοτούν αποτελεσματικά έργα, θα έχουμε αρχίσει να επιλύουμε το πρόβλημα.

6. Προς την επίλυση: Αντιστοίχιση των Προκλήσεων με τα Εργαλεία

Αύξηση της διαίσθησης και της εμπιστοσύνης στη χρηματοδότηση

Η ποσοτικοποίηση της Απόδοσης της Επένδυσης (ROI) είναι δύσκολη. Πρέπει να απλοποιήσουμε τα πολύπλοκα έργα σε μια διαισθητική διαδικασία λήψης αποφάσεων, για να διευκολύνουμε την ψηφοφορία και τις αποφάσεις κατανομής κεφαλαίου. Αυτή η πρόκληση είναι διπλή, καθώς οι Προτείνοντες των έργων πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους του Ocean, ενώ παράλληλα πρέπει να παρέχουν στους ψηφοφόρους τις απαραίτητες πληροφορίες για να ψηφίσουν έργα που μπορούν να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους. Προκειμένου να συνθέσουμε αυτές τις παραμέτρους σε διαίσθηση, πρέπει να συμφωνήσουμε σε μια κοινή μεθοδολογία που να καταγράφει τους μοναδικούς στόχους και τους κινδύνους Προσαρμογής-Προϊόντος-Αγοράς κάθε έργου.

Η βελτίωση της ιστοσελίδας μας, των κειμένων, της εμπειρίας χρήστη και η μείωση της πολυπλοκότητας για να εμπλακούν οι χρήστες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι ένα καλό πρώτο βήμα. Μπορούμε να το ονομάσουμε αυτό μια λύση από πάνω προς τα κάτω. Στη συνέχεια, μπορούμε να ονομάσουμε την Προσαρμογή-Προϊόντος-Αγοράς, την δημοτικότητα, την ικανότητα παράδοσης και την αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων ως λύση από κάτω προς τα πάνω.

Ο καλύτερος τρόπος για να απεικονίσετε και τις δύο αυτές προκλήσεις είναι με έναν αγωγό. Στην κορυφή του αγωγού μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήστη για να μειώσουμε την πολυπλοκότητα και να βελτιώσουμε τη διαδικασία εισαγωγής. Στο κάτω μέρος του αγωγού, μπορούμε να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα έργα σηματοδοτούν την πρόοδο στην Αποκεντρωμένη Αυτόνομη Οργάνωση (DAO), προκειμένου να αναφέρουν την Απόδοση της Επένδυσης (ROI) και να συνεχίσουν να επενδύουν στην επιτυχία.

Με την ενσωμάτωση μηχανισμών που ευθυγραμμίζουν τα έργα προς τους στόχους του OceanDAO και τους στόχους υψηλού επιπέδου του Ocean, μπορούμε να αυξήσουμε την αυτοπεποίθηση ότι όλες οι διαδικασίες είναι ευθυγραμμισμένες προς τους ευρύτερους στόχους και, συνεπώς, να επενδύουμε χωρίς συνέπειες.

Μία Ομάδα Μία Πρόταση

Ορισμένες ομάδες άρχισαν να εργάζονται σε πολλαπλά έργα σε έναν συγκεκριμένο Γύρο Χρηματοδότησης, ενώ ορισμένα μέλη της ομάδας κατανεμήθηκαν σε πολλαπλά έργα. Αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο να επιλυθεί, καθώς εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις συντονισμού.

Με την καθιέρωση του κανόνα "Μία Ομάδα, Μία πρόταση", μπορούμε πιο εύκολα να διασφαλίσουμε ότι κάθε συμμετέχων θα φροντίζεται, έως ότου δημιουργήσουμε καλύτερα συστήματα που θα μπορούν να υποστηρίξουν ευρύτερες προσπάθειες αποκέντρωσης.

Εξάλειψη των εμποδίων χρηματοδότησης

Το OceanDAO μεροληπτεί στην εκκόλαψη έργων αρχικών σταδίων με σταθερά ποσά επιχορήγησης, ενώ το Shipyard μεροληπτεί σε μεγαλύτερες επιχορηγήσεις. Μπορούμε να εντάξουμε και τα δύο στο OceanDAO μέσω δύο μηχανισμών: Μεταβλητή Χρηματοδότηση και Ανώτατο Όριο Επιχορήγησης.

Το OceanDAO είχε σταθερό ποσό Επιχορήγησης. Αυτό ανάγκαζε τα έργα να χωρέσουν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ωστόσο, δεν έχουν όλα τα έργα το ίδιο μέγεθος. Η Εισαγωγή της Μεταβλητής Χρηματοδότησης επιτρέπει στους Προτείνοντες να ζητήσουν μια επιχορήγηση που να ανταποκρίνεται στις μοναδικές τους ανάγκες. Αυτό βελτιώνει την αποδοτικότητα του κεφαλαίου. Τα μικρότερα έργα μπορούν τώρα να χρηματοδοτηθούν ευκολότερα, ενώ τα μεγαλύτερα έργα μπορούν να λάβουν το κεφάλαιο που απαιτείται για την κλιμάκωση.

Με την αύξηση του Ανώτατου Ορίου Επιχορήγησης, το OceanDAO θα είναι σε θέση να επιτύχει τον στόχο και των δύο προγραμμάτων επιχορήγησης. Οι Προτείνοντες και οι Ψηφοφόροι μπορούν τώρα να είναι πιο “ακριβοί στα πίτουρα και φτηνοί στο αλεύρι”, να εντάξουν ευκολότερα μικρότερες πρωτοβουλίες, ενώ θα εστιάζουν τις προσπάθειές τους στα έργα που έχουν ιστορικό, μπορούν να αναλάβουν τον κίνδυνο και είναι έτοιμοι να προσφέρουν μεγάλα αποτελέσματα.

Τελικά και οι δύο μηχανισμοί μεταφέρουν την ευθύνη στην κοινότητα για τον εντοπισμό των ισχυρών προτεινόντων των έργων και των επιθυμητών προτάσεων, διατηρώντας παράλληλα την αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων.

Αποκέντρωση των διαδικασιών και μείωση των έμμεσων εξόδων

Στο OceanDAO, οι προτείνοντες των έργων ελέγχονται και χρηματοδοτούνται από την κοινότητα. Στο Shipyard, οι διαδικασίες απαιτούσαν περισσότερο χειροκίνητο συντονισμό με τους προτείνοντες, ενώ η διαδικασία λήψης αποφάσεων και χρηματοδότησης συγκεντρωνόταν στη βασική ομάδα του Ocean.

Με την παροχή καναλιών στους προτείνοντες των έργων για να μοιράζονται την πρότασή τους στο OceanDAO, η κοινότητα μπορεί να εξετάζει τα έργα και να συνεργάζεται. Τα εργαλεία Web3, όπως το Snapshot, επιτρέπουν σε όλους τους συμμετέχοντες να ψηφίσουν και να επιμελούνται ποια έργα λαμβάνουν χρηματοδότηση. Η εφαρμογή των "Εργαλείων DAO" σε αυτή τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μεταφέρει τα έμμεσα έξοδα από τη βασική ομάδα του Ocean, στο πλήθος.

Μπορούμε να φέρουμε αυτά τα συστήματα πιο κοντά στους μεγαλύτερους στόχους μας για αποκέντρωση, επιμένοντας στις δοκιμασμένες διαδικασίες που αφαιρούν τα έμμεσα έξοδα, παρέχουν διαφάνεια και μεταφέρουν τις αποφάσεις στο πλήθος. Η απόσυρση του Shipyard γίνεται τότε μια προφανής, καθαρή θετική απόφαση.

Κατανομή των κονδυλίων σε όλες τις πρωτοβουλίες

Το OceanDAO παρουσίασε αυξανόμενο αριθμό ομάδων που πρότειναν έργα. Αυτό είναι υπέροχο! Τα περισσότερα έργα είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά: "Κατασκευή και Ενσωμάτωση", ένας θεμελιώδης πυλώνας ανάπτυξης του Οικοσυστήματος του Ocean. Ωστόσο, έχουμε πέντε φορείς για επενδύσεις και ανάπτυξη, μεταξύ των οποίων: Βασικό Λογισμικό, Απελευθέρωση Δεδομένων, Μηχανική Αποκεντρωμένης Αυτόνομης Οργάνωσης (DAO) και Έκταση Δραστηριότητας. Ένα άλλο απρόβλεπτο πρόβλημα είναι ότι οι νέες ομάδες αντιμετώπισαν μεγάλο βαθμό τριβής, καθώς οι πρώιμοι υποστηρικτές προτιμήθηκαν και έλαβαν την πλειοψηφία των ψήφων.

Για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση, εισήχθη ένας μηχανισμός δέσμευσης πόρων για να σηματοδοτήσει και να χρηματοδοτήσει πιο ισορροπημένες πρωτοβουλίες στη Αποκεντρωμένη Αυτόνομη Οργάνωση (DAO). Αυτό επέτρεψε στο OceanDAO να αυξήσει τον αριθμό των έργων Προβολής και των Νεοεισερχομένων που χτίζουν εντός του OceanDAO. Και οι δύο αποφάσεις αντιπροσωπεύουν την ανάγκη της Αποκεντρωμένης Αυτόνομης Οργάνωσης (DAO) να αυξήσει τις μετρήσεις του πάνω μέρους του αγωγού: "Σύνολο Προτάσεων ανά Γύρο Χρηματοδότησης".

Αυτός ο μηχανισμός Δρομολόγησης έχει θεωρητική βάση με ρίζες στη βιβλιογραφία του Γενετικού Προγραμματισμού (GP). Ο στόχος εκεί είναι η "διατήρηση της ποικιλομορφίας", ώστε η αναζήτηση Γενετικού Προγραμματισμού (GP) να μην κολλάει σε τοπικά ελάχιστα όρια, ενώ είναι πιο αποτελεσματική από την πλήρως τυχαία δειγματοληψία. Μια ισχυρή τεχνική είναι η "Δομή Πληθυσμού με Ηλικιακά Στρώματα" (ALPS) με το ακόλουθο νοητικό μοντέλο: τα νήπια ανταγωνίζονται μόνο τα νήπια, τα παιδιά της πρώτης τάξης με τα παιδιά της πρώτης τάξης κ.ο.κ. Και, τα έξυπνα παιδιά μπορούν να παραλείψουν τις τάξεις. Έτσι, τα νέα "λιγότερο ικανά" νήπια δεν ανταγωνίζονται τα παιδιά της 12ης τάξης (και χάνουν). Ανακαλύψαμε ότι αυτό λειτουργεί εξαιρετικά καλά στην πράξη. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε ένα περιβάλλον blockchain, όπως με το TCR Επιπέδων. Μια εξαιρετικά απλή εκδοχή είναι να έχουμε μόνο δύο στρώματα: τους νεότερους και τους υπόλοιπους. Αυτό ακριβώς κάνουμε εδώ για το OceanDAO: οι νεότεροι (που έχουν λάβει 0 επιχορηγήσεις) πρέπει να ανταγωνίζονται μόνο τους νεότερους.

7. Χάρτης Πορείας του OceanDAO

Ακολουθεί ο χάρτης πορείας και το χρονοδιάγραμμα για την ενσωμάτωση των ενημερώσεων. Μέρος του χάρτη πορείας έχει ήδη εφαρμοστεί στον 5ο Γύρο (Μάιος 2021) και στον 6ο Γύρο (Ιούνιος), ενώ τα υπόλοιπα θα εφαρμοστούν στον 7ο Γύρο (Ιούλιος) και στον 8ο Γύρο (Αύγουστος). Ενδέχεται να τον τροποποιήσουμε περαιτέρω καθώς λαμβάνουμε ανατροφοδότηση, εντοπίζουμε νέες προκλήσεις και σημειώνουμε πρόοδο.

5ος Γύρος - Μάιος 2021

Βελτιστοποίηση του αγωγού Αποκεντρωμένης Αυτόνομης Οργάνωσης (DAO)

 • Βελτίωση της ανταλλαγής μηνυμάτων για την αντιμετώπιση των διαφοροποιήσεων της Ψηφοφορίας Granular

Ψήφος ανά πρόταση (Ψηφοφορία Granular)

 • Κάθε αίτηση επιχορήγησης λαμβάνει το δικό της στιγμιότυπο
 • 65% των έργων που χρηματοδοτήθηκαν μέχρι το στόχο των 15

Δρομολογημένα OCEAN

 • 3 επιχορηγήσεις που δρομολογούνται για το εύρος δράσης των προγραμματιστών
 • Τι συμβαίνει αν δεν υπάρχουν αρκετές προτάσεις;
 • 5ος ΓΥΡΟΣ = για την Έκταση Δραστηριότητας των Προγραμματιστών
 • Καθορισμός του αν αυτές οι 3 προτάσεις είναι επιπλέον των 15 χρηματοδοτήσεων ή όχι.

Θησαυροφυλάκιο μέσω Αιτήματος

 • Η χρηματοδότηση του Θησαυροφυλακίου αποδεσμεύεται μέσω της εφαρμογής ιστού "Request".

Αναφορά Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας

 • Προσδιορισμός μεθόδου για την αυτοματοποίηση και την αναφορά Αναλυτικών Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας

Αποκεντρωμένη Αυτόνομη Οργάνωση (DAO) v0.2

 • Έρευνα εργαλείων & σχεδιασμός Πρωτοτύπου για διάφορες ροές εργασίας της Αποκεντρωμένης Αυτόνομης Οργάνωσης (DAO)

Προετοιμασίες 6ου Γύρου

 • Κοινοποίηση των αλλαγών εκ των προτέρων
 • Shipyard & Πρεσβευτές

6ος Γύρος - Ιούνιος 2021

Καλύτερη Παρακολούθηση Απόδοσης της Επένδυσης (ROI)

 • Βελτίωση του "Απόδοση της Επένδυσης (ROI)+ Schema" ώστε τα έργα να μπορούν να υποβάλλουν πλούσιες πληροφορίες σχετικά με την Επιστροφή της Επένδυσης (ROI) και την πρόοδο.
 • Βελτίωση των υπολογισμών του DAOBot για την παροχή περισσότερου πλαισίου έργου.

Βελτιστοποίηση του Αγωγού της Αποκεντρωμένης Αυτόνομης Οργάνωσης (DAO)

 • Βελτίωση της εμπειρίας χρήστη της Ψηφοφορίας
 • Ροή εργασίας Έρευνας & Ανάπτυξης Notion/Airtable που επιτρέπει στα έργα να ενημερώνουν για την πρόοδό τους
 • Δημιουργία δέντρου συνδέσμων για τους προτείνοντες των έργων προκειμένου να περάσουν από τη ροή εργασιών υποβολής.

Συνδυασμός 1-2-3 - Μεταβλητή Χρηματοδότηση + Ανώτατο Όριο Χρηματοδότησης Γύρου + Καύση Υπολοίπου

 • Ενημέρωση του wiki/της τεκμηρίωσης/της φόρμας για να γίνει αυτό σαφές

Κανόνας μιας ομάδας + Κανόνας μιας-Πρότασης

 • Σχεδιάστηκε λόγω των ανησυχιών του 4ου γύρου σχετικά με τη διπλή επιχορήγηση.
 • Προσδιορισμός του πώς αυτό μπορεί να αυτοματοποιηθεί στη Ροή Εργασιών.
 • Ανακοίνωση στον 6ο γύρο.

Δρομολογήσεις Χρηματοδότησης

 • Ποσό σε $OCEAN για Νέα Έργα

Απόσυρση Shipyard + μια σελίδα του ιστότοπου του OceanDAO (Σελίδα Προορισμού)

 • Βελτίωση της διαχείρισης έργων και της υποβολής αναφορών μέσω εργαλείων χωρίς κώδικα

Χρηματοδότηση Πρεσβευτών μέσω του OceanDAO

Δημόσιος Χάρτης Πορείας Αποκεντρωμένης Αυτόνομης Οργάνωσης (DAO)

Προετοιμασίες 7ου Γύρου

 • Κοινοποίηση των αλλαγών εκ των προτέρων

7ος Γύρος - Ιούλιος 2021

Καλύτερη παρακολούθηση της Απόδοσης της Επένδυσης (ROI)

 • Βελτίωση του Σχήματος Αποκεντρωμένης Αυτόνομης Οργάνωσης (DAO) για τη μείωση των τριβών υποβολής.
 • Βελτίωση του Σχήματος Αποκεντρωμένης Αυτόνομης Οργάνωσης (DAO) για τη βελτίωση των μετρήσεων Απόδοσης της Επένδυσης (ROI)+.
 • Συνδρομή στην ενσωμάτωση του Ocean Pearl στο OceanDAO.

Βελτιστοποίηση του Αγωγού Αποκεντρωμένης Αυτόνομης Οργάνωσης (DAO)

 • Βελτίωση του χρονοδιαγράμματος της Αποκεντρωμένης Αυτόνομης Οργάνωσης (DAO) για την αύξηση του συνολικού αριθμού των προτάσεων.
 • Αύξηση του συντονισμού με την MarCom για τον συντονισμό του Γύρου Χρηματοδότησης.
 • Συνεργασία με το Ocean Pearl για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας χρήστη της Αποκεντρωμένης Αυτόνομης Οργάνωσης (DAO) .

Συνδυασμός 1-2-3

 • Όλα τα προαπαιτούμενα έχουν ήδη υλοποιηθεί.
 • Αναλυτική ψηφοφορία + Μεταβλητή Χρηματοδότηση + Κάψιμο Υπολοίπων OCEAN

8ος Γύρος - Αύγουστος 2021

Βελτίωση της Παρακολούθησης Απόδοσης της Επένδυσης (ROI)

 • Βελτίωση της "Απόδοσης της Επένδυσης (ROI) + Schema" ώστε τα έργα να μπορούν να υποβάλλουν πλούσιες πληροφορίες σχετικά με την Απόδοση της Επένδυσης (ROI) και την πρόοδο.
 • Ενσωμάτωση και υποστήριξη του Ocean Pearl

Βελτιστοποίηση του Αγωγού Αποκεντρωμένης Αυτόνομης Οργάνωσης (DAO)

 • Βελτίωση της εμπειρίας χρήστη της ψηφοφορίας
 • Ροές εργασίας Έρευνας & Ανάπτυξης Airtable/Notion και αναφορές για τη βελτίωση της διαδικασίας
 • 1η Επιλογή: Αποκέντρωση των Προτάσεων. Προσθέστε περισσότερα πορτοφόλια που μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις στο Snapshot.
 • 2η Επιλογή: Αποκέντρωση της χρηματοδότησης. Εφαρμογή του SafeSnap για τον εξορθολογισμό της χρηματοδότησης.

Περισσότερη διαφάνεια για "Συμβόλαια Προϊόντων"

 • Προσδιορισμός των βημάτων ενσωμάτωσης

9ος Γύρος - (Εκκρεμεί το σχέδιο δράσης)

Μπόνους Συμμετοχής Ψηφοφόρων

 • Μέτρηση και επαλήθευση της προσέλευσης των ψηφοφόρων σε έξοδο μπόνους

Υπό Καθορισμό

8. Συμπέρασμα και Προοπτική

Το OceanDAO είναι μια νέα Αποκεντρωμένη Αυτόνομη Οργάνωση (DAO), η οποία ιδρύθηκε από μια κοινότητα έμπειρων κατασκευαστών που θέλουν να σπείρουν το μέλλον των αποκεντρωμένων αγορών δεδομένων. Υπάρχουν πολλές διαδικασίες και ομάδες που εμπλέκονται στην επιτυχία της Αποκεντρωμένης Αυτόνομης Οργάνωσης (DAO) και πρέπει να είμαστε μεθοδικοί όταν εξετάζουμε τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων.

Με την επισημοποίηση των προκλήσεων, την αποδόμηση των προβλημάτων και την πρόταση ενός χάρτη πορείας, μπορούμε να αρχίσουμε να διερευνούμε τον χώρο προβλημάτων-λύσεων και τα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Η καθιέρωση καλύτερης διαφάνειας και η βελτίωση του συντονισμού μπορούν να αυξήσουν τον ρυθμό και να επιταχύνουν την διαδικασία.

Ένας τρόπος για να δούμε τις επιχορηγήσεις της Αποκεντρωμένης Αυτόνομης Οργάνωσης (DAO), είναι να το σκεφτούμε σαν έναν αγωγό. Με το ανώτερο τμήμα να αντιπροσωπεύει τις προτάσεις και το κατώτερο τμήμα να αντιπροσωπεύει την αποτελεσματική χρηματοδότηση προς έργα θετικής Απόδοσης της Επένδυσης (ROI). Μπορούμε να παρατηρήσουμε οποιοδήποτε τμήμα του αγωγού και να το αναλύσουμε για να εντοπίσουμε μηχανισμούς, προκλήσεις και λύσεις.

Τα εργαλεία του Web3 και της Αποκεντρωμένης Αυτόνομης Οργάνωσης (DAO) αυξάνονται σε αριθμό κάθε μήνα, αλλά δεν υπάρχει καμία γενική λύση που να λύνει τις προκλήσεις μας. Υπάρχουν μηχανισμοί που δεν είναι διαθέσιμοι στα τρέχοντα εργαλεία και πρέπει να εξετάσουμε εναλλακτικές λύσεις. Ένα παράδειγμα είναι η επιλογή των ψήφων Ν/Ο ανά πρόταση παρόμοια με το DASH, το οποίο έχει χρησιμεύσει ως ένα καλό μοντέλο για πολλά χρόνια. Η ψήφος προς τα κάτω είναι ένα επιθυμητό χαρακτηριστικό για δοκιμή μέσα στην Αποκεντρωμένη Αυτόνομη Οργάνωση (DAO), αλλά δεν λειτουργεί καλά στο Snapshot με βάση τις απαιτήσεις μας. Ο εντοπισμός των προκλήσεων που είναι κρίσιμες για την αποστολή και η εστίαση στην παροχή λύσεων έναντι αυτών των προβλημάτων, μας επιτρέπει να διατηρήσουμε την ταχύτητα.

Η ψηφοφορία είναι ένα βασικό σύστημα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς είναι ένας γνωστός φορέας επίθεσης. Για να συνεχίσουμε να οικοδομούμε από κοινού σε κλίμακα, πρέπει να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τους πιθανούς κινδύνους. Ακόμη περισσότερο, προκειμένου να υλοποιήσουμε πολλούς μηχανισμούς κινήτρων πρέπει να επιλύσουμε την πρόκληση της ανοχής του Sybil. Η τετραγωνική ψηφοφορία είναι μια κομψή λύση σε πολλές από αυτές τις προκλήσεις, και έτσι, έχουμε ξεκινήσει τις προσπάθειες για την προώθησή της.

Για την αποτελεσματική κατανομή των κονδυλίων, πρέπει να εφαρμόσουμε διαδικασίες που να κλιμακώνουν τις προσπάθειες συντονισμού μεταξύ του Ιδρύματος Ocean Protocol, των Προτεινόντων, των ψηφοφόρων και της κοινότητας γενικότερα. Ο τερματισμός της λειτουργίας του Shipyard επιτρέπει επίσης στο OceanDAO να αυξήσει το ανώτατο όριο χρηματοδότησης. Η εισαγωγή λύσεων όπως η Μεταβλητή Χρηματοδότηση, χρησιμεύει για την παροχή υποστήριξης τόσο για μικρά έργα, όσο και για επαγγελματικές ομάδες.

Τέλος, όλοι επωφελούνται από την επιβράβευση όσων βοηθούν στην ανάπτυξη του OceanDAO. Η εισαγωγή μηχανισμών κινήτρων για τους ψηφοφόρους και τους προτείνοντες, αυξάνει τεχνητά τη δέσμευση στην κορυφή του αγωγού της Αποκεντρωμένης Αυτόνομης Οργάνωσης (DAO). Βοηθώντας τόσο τις ομάδες που δημιουργούν σπουδαία έργα, όσο και τους ψηφοφόρους που διευκολύνουν τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Παρομοίως, ανταμείβοντας τους προτείνοντες των έργων που φέρνουν νέους συμμετέχοντες, και διαθέτοντας κεφάλαια σε Νέους Συμμετέχοντες για να χτίσουν στην Αποκεντρωμένη Αυτόνομη Οργάνωση (DAO), μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τον αγωγό της Αποκεντρωμένης Αυτόνομης Οργάνωσης (DAO), να μειώσουμε μηχανικά τις τριβές και να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα για όλους τους συντελεστές που αναπτύσσουν το οικοσύστημα.

Με τον καθορισμό των στόχων, των προκλήσεων, των εργαλείων και των εκτιμήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τη συνολική ανάπτυξη του OceanDAO, μπορεί να διαμορφωθεί ένας χάρτης πορείας και να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια. Στόχος μας είναι να κατατοπίσουμε την κοινότητα για τα αποτελέσματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα όπου μπορούμε να εντοπίσουμε νέες ευκαιρίες συνεργασίας και να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την Αποκεντρωμένη Αυτόνομη Οργάνωση (DAO) για όλους τους συνεισφέροντες που ξεκινούν αυτό το ταξίδι.

Αυτό το ιστολόγιο γράφτηκε λαμβάνοντας υπόψη όλο το προσωπικό, τις ομάδες και τα μέλη της κοινότητας, των οποίων η δέσμευση και η ανατροφοδότηση επιτρέπει στο OceanDAO να συνεχίσει να βελτιώνεται. Δεν θα ήταν επίσης εφικτό χωρίς τις γνώσεις και τις συνεισφορές των Trent McConaghy και Alex Napheys.

Ακολουθήστε το Ocean Protocol στο Twitter, το Telegram, το LinkedIn, το Reddit, το GitHub και το Newsletter για ενημερώσεις και ανακοινώσεις του έργου. Και συνομιλήστε απευθείας με άλλους προγραμματιστές στο Discord.


Πρωτότυπο Άρθρο (Αγγλική): OceanDAO Roadmap Update — Mid-2021

Συντάκτης Πρωτότυπου Άρθρου: Idiom

Ημερομηνία Συγγραφής Πρωτότυπου Άρθρου: 01 Ιουνίου 2021