4 min read

Η V3 στο Δίκτυο Δοκιμών

Πρόσφατα, η Διακυβέρνηση του Aave ψήφισε υπέρ μιας πρότασης για την εφαρμογή της V3 του πρωτοκόλλου Aave, η οποία φέρνει ενημερώσεις και νέα χαρακτηριστικά στα έξυπνα συμβόλαια Aave. Σήμερα, το Aave V3 έχει αναπτυχθεί σε επτά δοκιμαστικά δίκτυα και είναι διαθέσιμο για δοκιμή εδώ! 🥳
Η V3 στο Δίκτυο Δοκιμών

Πρόσφατα, η Διακυβέρνηση του Aave ψήφισε υπέρ μιας πρότασης για την εφαρμογή της V3 του πρωτοκόλλου Aave, η οποία φέρνει ενημερώσεις και νέα χαρακτηριστικά στα έξυπνα συμβόλαια Aave. Σήμερα, το Aave V3 έχει αναπτυχθεί σε επτά δοκιμαστικά δίκτυα και είναι διαθέσιμο για δοκιμή εδώ! 🥳

Το Aave V3 είναι το αποτέλεσμα συνεχούς επανάληψης, ανατροφοδότησης από την κοινότητα και ανάπτυξης του οικοσυστήματος. Η V3 βασίζεται στα ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία του πρωτοκόλλου Aave (π.χ. aTokens, άμεση ρευστότητα, δανεισμός με σταθερό επιτόκιο κ.λπ.), ενώ παράλληλα εισάγει συναρπαστικές βελτιώσεις όπως η αυξημένη ασφάλεια και η περαιτέρω ενισχυμένη αποκέντρωση.

Τα τελευταία χαρακτηριστικά, όπως το Portal, δημιουργούν νέες περιπτώσεις χρήσης και ευκαιρίες για καινοτομία από την κοινότητα. Τώρα είναι η ώρα για τους κατασκευαστές, τους προγραμματιστές, τις ομάδες και τα μέλη της κοινότητας να αρχίσουν να δοκιμάζουν την V3 και να ενσωματώνουν και να επεκτείνουν περαιτέρω το οικοσύστημα Aave!  👻

Ας δούμε τι φέρνει αυτό το σημαντικό ορόσημο:

Χαρακτηριστικά V3

Η κυκλοφορία της V3 θα καταστήσει το πρωτόκολλο Aave ένα από τα πιο προηγμένα, ασφαλή και αποτελεσματικά πρωτόκολλα DeFi σε όλο το οικοσύστημα. Το V3 προσφέρει μεγαλύτερη κεφαλαιακή αποδοτικότητα, αυξημένη ασφάλεια και λειτουργικότητα μεταξύ αλυσίδων, ενώ διευκολύνει την αυξημένη αποκέντρωση σε όλο το πρωτόκολλο και σε όλο το οικοσύστημα. Ορισμένα από αυτά τα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

Λειτουργία υψηλής απόδοσης⬆️: Επιτρέπει στους δανειολήπτες να αποσπάσουν την υψηλότερη δανειοληπτική δύναμη από τις εξασφαλίσεις τους,

Λειτουργία απομόνωσης  🔗:  Περιορίζει την έκθεση και τους κινδύνους για το πρωτόκολλο από τα νεοεισαχθέντα περιουσιακά στοιχεία, επιτρέποντας δανεισμό μόνο μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό,

Βελτιώσεις στη διαχείριση κινδύνων 🔐: Παρέχει πρόσθετη προστασία για το πρωτόκολλο μέσω διαφόρων ανώτατων ορίων κινδύνου και άλλων εργαλείων,

Ειδικά χαρακτηριστικά L2 🛣: Σχέδια ειδικά για δίκτυα επιπέδου 2 για τη βελτίωση της εμπειρίας και της αξιοπιστίας των χρηστών,

Portal (Πύλη) 🌀: Επιτρέπει την απρόσκοπτη ροή περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των αγορών του Aave V3 μέσω διαφορετικών δικτύων (σημειώστε ότι αυτή η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη μόνο στην εγκατάσταση του κύριου δικτύου),

Κοινοτική συνεισφορά 🕺: Διευκολύνει και ενθαρρύνει τη χρήση από την κοινότητα μέσω μιας αρθρωτής, καλά οργανωμένης βάσης κώδικα,

Βελτιστοποίηση Gas: Το κόστος gas όλων των λειτουργιών μειώνεται κατά περίπου 20-25% σε όλους τους τομείς!

Το τεχνικό έγγραφο της V3 είναι διαθέσιμο εδώ, ενώ μπορείτε να βρείτε μια πλήρη επεξήγηση της V3 και των χαρακτηριστικών της εδώ.

Πώς να δοκιμάσετε το Aave V3👷

Η V3 του πρωτοκόλλου Aave είναι τώρα έτοιμη για να δημιουργήσετε την επόμενη γενιά εφαρμογών DeFi! Μπορείτε να αρχίσετε να δοκιμάζετε - και να ενσωματώνετε - το Aave V3 στα ακόλουθα δίκτυα δοκιμών: Ethereum Rinkeby, Fantom Testnet, Harmony Testnet, Arbitrum Rinkeby, Polygon Mumbai, Optimism Kovan και Avalanche Fuji. Μπορείτε να λάβετε tokens για δοκιμή από τη στρόφιγγα εδώ.

Από τη σελίδα Dashboard μετακινηθείτε προς τα κάτω στο κάτω μέρος της ενότητας προμήθειας και κάντε κλικ στο Faucet, στη συνέχεια, απλά επιλέξτε το token της επιλογής σας και υποβάλετε τη συναλλαγή. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε το πρωτότυπο token δικτύου πριν χρησιμοποιήσετε τη στρόφιγγα.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δοκιμή του Aave από τις Συχνές Ερωτήσεις μας.

Έλεγχοι 🔍

Ο κώδικας του Aave V3 - που είναι δημόσιος και διαθέσιμος στο GitHub εδώ - ελέγχθηκε από κορυφαίες εταιρείες ασφαλείας σε δύο φάσεις για να διασφαλιστεί ότι τυχόν ευπάθειες που ανακαλύφθηκαν επιλύθηκαν αμέσως και ότι οι κίνδυνοι μετριάστηκαν. Στον πρώτο γύρο ελέγχου εντοπίστηκαν ορισμένα ζητήματα και έγιναν εργασίες για την αντιμετώπιση κάθε ενός από αυτά τα ζητήματα που αναφέρθηκαν και για την επίλυση όλων των ευπαθειών. Οι εκθέσεις ελέγχου μπορούν να βρεθούν στο αποθετήριο στο φάκελο audits εδώ.

Επίσημη επαλήθευση - Ιανουάριος 2022

  • Certora

Γύρος 2 - Δεκέμβριος 2021

  • Sigma Prime

Γύρος 1 - Οκτώβριος 2021

  • Trail of Bits
  • Open Zeppelin
  • ABDK
  • PeckShield

Αμοιβή Σφαλμάτων 🪲

Όσοι προγραμματιστές ανακαλύψουν τρωτά σημεία στον κώδικα ενθαρρύνονται να τα αναφέρουν για να διασφαλιστεί η συνεχής ασφάλεια του πρωτοκόλλου. Με την επιφύλαξη της αξιολόγησης της κοινότητας, ένα δημόσιο πρόγραμμα εύρεσης σφαλμάτων θα τρέξει τις επόμενες 30 ημέρες, το οποίο θα ανταμείβει τους προγραμματιστές για τον εντοπισμό κρίσιμων σφαλμάτων.

Παρακολουθήστε το φόρουμ διακυβέρνησης για περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με αυτό το θέμα..

Άδεια χρήσης κώδικα

Επειδή το Aave Governance είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του οικοσυστήματος Aave, ήταν στα χέρια της κοινότητας να αποφασίσει το σύστημα αδειοδότησης πνευματικών δικαιωμάτων που θα εφαρμοζόταν στον κώδικα V3. Η κοινότητα ψήφισε με Snapshot να κυκλοφορήσει ο κώδικας με την επιχειρηματική άδεια χρήσης.

Οικοσύστημα & Ολοκληρωτές

📝 Έτοιμοι να διαβάσετε; Για μια βαθιά τεχνική κατάδυση στο V3, ελέγξτε την τεκμηρίωση ή ανατρέξτε στο τεχνικό έγγραφο.

🔨Έτοιμοι να χτίσετε; Για όσους επιθυμούν να βασιστούν στο V3 και να επεκτείνουν το οικοσύστημα Aave, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον κώδικα στο GitHub εδώ.

🙏 Χρειάζεστε χρηματοδότηση; Δείτε το Aave Grants DAO για χρηματοδότηση του επόμενου έργου σας εδώ.

👏 Έτοιμοι για ενσωμάτωση; Για όσους επιθυμούν να ενσωματωθούν στο πρωτόκολλο Aave, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον κώδικα στο GitHub εδώ.

Τι θα ακολουθήσει;

Η ανατροφοδότηση από την κοινότητα είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Δοκιμάστε τη V3 και συμμετέχετε στη συζήτηση στο Discord και εκφράστε τη γνώμη σας στο φόρουμ διακυβέρνησης!

Μείνετε συντονισμένοι για ενημερώσεις σχετικά με το wen mainnet και άλλα, ακολουθώντας το @AaveAave στο Twitter.

👻 👻 👻


Πρωτότυπο Άρθρο (Αγγλική): V3 on Testnet

Συντάκτης Πρωτότυπου Άρθρου: aave.mirror.xyz

Ημερομηνία Συγγραφής Πρωτότυπου Άρθρου: 27 Ιανουαρίου 2022