7 min read

Κατανόηση της κατανομής CELO: Εκτιμώμενη κυκλοφορούσα προσφορά με την πάροδο του χρόνου

Σε συνέχεια της πρόσφατης δημοσίευσης στο Medium Πόσα θα μπορούσατε να κερδίσετε στο Celo; , θα θέλαμε να παρέχουμε μια ανάλυση ανά μήνα της αναμενόμενης κυκλοφορίας του CELO (Εγγενές περιουσιακού στοιχείου Celo) μετά την απελευθέρωση του Mainnet.
Κατανόηση της κατανομής CELO: Εκτιμώμενη κυκλοφορούσα προσφορά με την πάροδο του χρόνου

Σε συνέχεια της πρόσφατης δημοσίευσης στο Medium Πόσα θα μπορούσατε να κερδίσετε στο Celo; , θα θέλαμε να παρέχουμε μια ανάλυση ανά μήνα της αναμενόμενης κυκλοφορίας του CELO (Εγγενές περιουσιακού στοιχείου Celo) μετά την απελευθέρωση του Mainnet.* Καθώς οι αναμενόμενες κατανομές εξαρτώνται εν μέρει από τη διακυβέρνηση της αλυσίδας και τις επιχορηγήσεις του ιδρύματος για τη βελτιστοποίηση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του δικτύου, τα ενδεικτικά στοιχεία που ακολουθούν αποτελούν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις της αναμενόμενης κατανομής του CELO.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η κυκλοφορούσα προσφορά ορίζεται ως η καλύτερη προσέγγιση του αριθμού των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που κυκλοφορούν στην αγορά (βλ. πηγή). Γενικά, η κυκλοφορούσα προσφορά χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της κεφαλαιοποίησης της αγοράς ενός ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου (βλ. πηγή).

Με την απελευθέρωση του Mainnet, θα διατεθούν 600 εκατομμύρια CELO, ενώ επιπλέον 400 εκατομμύρια θα προκύψουν από τις ανταμοιβές των εποχών (δείτε εδώ για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες). Βλέπουμε την αναμενόμενη συνολική κατανομή CELO (1 δισεκατομμύριο) να αποτελείται από 6 πρωταρχικούς κάδους, με προσεγγιστικά ποσά ως εξής: αγοραστές πωλήσεων πριν από την έναρξη (~12,5%), συνεισφέροντες πρωτοκόλλου (~18,5%), ανταμοιβές κλειδώματος και επικυρωτών, εξαιρουμένου του κοινοτικού ταμείου της αλυσίδας (~30%), επιχορηγήσεις της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου του κοινοτικού ταμείου της αλυσίδας (~19,5%), λειτουργικές επιχορηγήσεις (7,5%) και αρχικό αποθεματικό (12%). Μια εκτιμώμενη κατανομή ανά μήνα από την απελευθέρωση του mainnet έως το 2050 αναλύεται σε αυτό το μοντέλο (βλ. εδώ). (Παρόμοια με τον παρακάτω πίνακα, τα ποσά αυτά παρουσιάζουν τις αναμενόμενες και τις βέλτιστες εκτιμώμενες προβλεπόμενες κατανομές).

Σύμφωνα με το μοντέλο, η εκτιμώμενη κυκλοφορούσα προσφορά εντός του πρώτου μήνα είναι περίπου 29,5 εκατομμύρια και μετά από 12 μήνες είναι περίπου 184 εκατομμύρια. Η συνολική ποσότητα CELO που θα διατεθεί τον Μάρτιο του 2050 εκτιμάται σε 926 εκατομμύρια αντί για 1 δισεκατομμύριο λόγω των συνεχιζόμενων ανταμοιβών της Εποχής. Η καμπύλη-στόχος των εναπομεινάντων ανταμοιβών εποχής μειώνεται γραμμικά σε διάστημα 15 ετών στο 50% των αρχικών 400 εκατομμυρίων CELO και στη συνέχεια μειώνεται εκθετικά (λεπτομέρειες εδώ). Από αυτά, τα 300 εκατομμύρια διατίθενται επί του παρόντος σε ανταμοιβές κλειδώματος και επικυρωτών και 100 εκατομμύρια διατίθενται στο πλαίσιο του κάδου κοινοτικών επιχορηγήσεων (συμπεριλαμβανομένων 2 εκατομμυρίων CELO για ένα ταμείο ουδέτερου άνθρακα). Η υπόλοιπη κατανομή στις επιχορηγήσεις της κοινότητας αποτελείται από κεφάλαια που προορίζονται για το Polychain Ecosystem Fund, επιχορηγήσεις εκπαίδευσης και υιοθέτησης στην αγορά, πρωτοβουλίες στρατηγικής ανάπτυξης και άλλες επιχορηγήσεις της κοινότητας με χρονοδιαγράμματα κατανομής που κυμαίνονται από 3 έως 10 χρόνια. 75 εκατ. ευρώ CELO διατίθενται επί του παρόντος για λειτουργικές επιχορηγήσεις κατά τα πρώτα 10 έτη για τη στήριξη της ανάπτυξης του δικτύου.

*Υποθέτει ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο αποθεματικό, επί του παρόντος υπάρχει αναλογία 1:2 μεταξύ του CELO και του συνόλου των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στο αποθεματικό.

Η κατηγορία αγοραστών CELO περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές και περιορισμένες πωλήσεις πριν από την κυκλοφορία του Mainnet, καθώς και τις επερχόμενες πωλήσεις CoinList (ισχύουν περιορισμοί), όπου θα είναι διαθέσιμα έως και 30 εκατομμύρια CELO, με έως και 13,5 εκατομμύρια CELO στην πρώτη που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου (ενημέρωση στις 29 Απριλίου 2020). Η αποτίμηση για την αρχική πώληση εκτιμάται στα ~0,18 δολάρια, ενώ οι διανομές έχουν προγραμματιστεί να γίνουν σε 24 μηνιαίες δόσεις, με δυνατότητα καθυστέρησης κάθε διανομής έως και ένα έτος, αλλά με την απαίτηση ότι όλα τα ποσά θα διανεμηθούν μέχρι το τέλος του 5ου έτους. Η αποτίμηση για τη δεύτερη πώληση είναι 1,00 δολάριο, με εκπτώσεις 25% για τους αγοραστές που συμφωνούν σε πρόσθετο 3ετές κλείδωμα πέραν του αρχικού 1ετούς κλειδώματος και/ή παραιτούνται από την επιστροφή των αποθεματικών κεφαλαίων σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η απελευθέρωση του mainnet. Για λόγους αναφοράς, όλες οι μονάδες CELO που πωλήθηκαν το 2019 πωλήθηκαν είτε στα επίπεδα των 1,00 δολαρίων ΗΠΑ είτε στα επίπεδα των 0,75 δολαρίων ΗΠΑ. Μέχρι σήμερα (από τις 12 Μαρτίου 2020) δεν έχει πωληθεί καμία μονάδα CELO το 2020.

Η κυκλοφορούσα προσφορά με την πάροδο του χρόνου χωρίς και με το αποθεματικό (120 εκατομμύρια) συνοψίζεται στις στήλες I και J του υποδείγματος, αντίστοιχα. Ενώ το απόθεμα θα επηρεάσει την προσφορά και τη ζήτηση για CELO για την υποστήριξη του πρωτοκόλλου σταθερότητας, το συνολικό απόθεμα δεν υπολογίζεται για τον υπολογισμό του αναμενόμενου ανώτατου ορίου αγοράς σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό.

*Αυτή η δημοσίευση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 5/4/2020 για να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια μεταξύ άλλων τις νέες επιχορηγήσεις και την ημερομηνία έναρξης του mainnet.

*Αυτό το άρθρο ενημερώθηκε στις 25/6/2020 για να αντικατοπτρίζει το ψήφισμα επί της αλυσίδας για την αλλαγή του ονόματος του εγγενούς περιουσιακού στοιχείου του Celo από "cGLD" σε CELO. Τίποτα άλλο δεν άλλαξε.

*9/14/2020 Ενημέρωση: Για τη χρηματοδότηση των λειτουργιών του, το Ίδρυμα Celo μπορεί περιοδικά να πωλεί το CELO σύμφωνα με την παρούσα ενημερωμένη πολιτική ταμειακής διαχείρισης εδώ. Οι μηνιαίες πωλήσεις που σχετίζονται με το ταμείο δεν αναμένεται να υπερβαίνουν τα 5 εκατομμύρια CELO.


Αν έχετε ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το alex@c-labs.co.

Απάντηση σε συμπληρωματική ερώτηση της Κοινότητας (23 Απριλίου 2020)

Πόσα CELO είναι ψηφίσιμα;

Εκτός από το Epoch Rewards (400m) και το CELO στο απόθεμα (120m), όλα τα άλλα CELO (480m) είναι τεχνικά δυνατό να είναι ψηφίσιμα στο μπλοκ γένεσης. Ωστόσο, είναι πιθανό να μην ψηφίσουν στην πραγματικότητα όλα τα 480 εκατ..

Απαντήσεις σε επακόλουθες ερωτήσεις της Κοινότητας (28 Απριλίου 2020)

Ποιο ήταν το ποσό των tokens που πωλήθηκαν σε κάθε γύρο;

Η αποτίμηση για την αρχική πώληση εκτιμάται σε ~0,18 δολάρια με διανομές που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν σε 24 μηνιαίες δόσεις, με δυνατότητα καθυστέρησης κάθε διανομής έως και ένα έτος, αλλά με την απαίτηση ότι όλα τα ποσά θα διανεμηθούν μέχρι το τέλος του 5ου έτους. Η αποτίμηση για τη δεύτερη πώληση είναι 1,00 δολάριο, με εκπτώσεις 25% για τους αγοραστές που συμφωνούν σε πρόσθετο 3ετές κλείδωμα πέραν του αρχικού 1ετούς κλειδώματος και/ή παραιτούνται από την επιστροφή των αποθεματικών κεφαλαίων σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η απελευθέρωση του mainnet. Για λόγους αναφοράς, όλες οι μονάδες CELO που πωλήθηκαν το 2019 πωλήθηκαν είτε στα επίπεδα των 1,00 δολαρίων ΗΠΑ είτε στα επίπεδα των 0,75 δολαρίων ΗΠΑ. Μέχρι σήμερα (από τις 28 Απριλίου 2020) δεν έχει πωληθεί καμία μονάδα CELO το 2020. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και σύνδεσμο προς το λογιστικό φύλλο με τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα έκδοσης CELO ανά κατηγορία, μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Κατανόηση της κατανομής CELO: Estimated Circulating Supply Over Time.

Ποιο είναι το ποσό που συγκεντρώθηκε σε κάθε γύρο;

Περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια αντλήθηκαν στον πρώτο γύρο προηγούμενων πωλήσεων token και 30 εκατομμύρια δολάρια αντλήθηκαν στον δεύτερο γύρο προηγούμενων πωλήσεων token.

Ποιο είναι το πρόγραμμα δέσμευσης για κάθε γύρο;

Παρακαλούμε δείτε το υπόδειγμα για μια ανάλυση των απελευθερωμένων CELO ανά μήνα, συμπεριλαμβανομένων των αγοραστών.

Η περίοδος δέσμευσης για τον πρώτο γύρο των προηγούμενων πωλήσεων token είναι 24 μήνες μετά την έναρξη του mainnet, όπου 1/24 απελευθερώνεται κάθε μήνα για 24 μήνες.

Η πλειονότητα των δεσμεύσεων (80%+) για τον δεύτερο γύρο των προηγούμενων πωλήσεων token είναι σε 4ετές πρόγραμμα κατοχύρωσης με ένα έτος από το κλείσιμο της συναλλαγής.

Ποιο είναι το ποσό που έχει συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα;

Το ποσό που έχει συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται σε περίπου 36 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, το οποίο είναι ένας συνδυασμός των δύο πρώτων γύρων προηγούμενων πωλήσεων token.

Απαντήσεις σε επακόλουθες ερωτήσεις της Κοινότητας (17 Μαρτίου 2021)

Γιατί το CoinMarketCap, το Messari και το CoinGecko δείχνουν διαφορετική κυκλοφορούσα προσφορά για το CELO;

Ενώ τα CoinMarketCap, Messari και CoinGecko φαίνεται να αναφέρονται στο μοντέλο του παρόντος άρθρου ως δεδομένα αναφοράς, οι μεθοδολογίες υπολογισμού τους είναι διαφορετικές. Με βάση τους αναρτημένους αριθμούς κυκλοφορούντων αποθεμάτων από τις 17 Μαρτίου 2021, παρακάτω παρατίθενται οι ερμηνείες των μεθόδων υπολογισμού:

  • Το CoinMarketCap αντλεί τα δεδομένα της κυκλοφορούσας προσφοράς απευθείας από τη στήλη J μία φορά τον μήνα,
  • Ο Messari αντλεί δεδομένα από τη στήλη J, αλλά υποθέτει καθημερινή γραμμική αύξηση μεταξύ των μηνών. Έτσι, τις περισσότερες ημέρες του μήνα, η κυκλοφορούσα προσφορά θα διαφέρει ελαφρώς από την CoinMarketCap,
  • Το CoinGecko αφαιρεί το Initial Reserve Amount (60 εκατομμύρια) και το "Team, Advisors, Founders, and Contributors" από τη στήλη J, οπότε η κυκλοφορούσα προσφορά στο CoinGecko είναι σημαντικά χαμηλότερη.

Αποποίηση ευθυνών: Καμία από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το άρθρο δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως σύσταση για την αγορά του CELO ή ως οποιαδήποτε προσφορά του CELO. Η παραπάνω έκθεση αποσκοπεί σε μια διαφανή γνωστοποίηση προς την κοινότητα του Celo σχετικά με την κατανομή του CELO μέχρι σήμερα και την αναμενόμενη διανομή με την πάροδο του χρόνου. Σας προειδοποιούμε ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές δηλώσεις αποτελούν μόνο προβλέψεις και όχι εγγυήσεις για μελλοντικές επιδόσεις και δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε οποιεσδήποτε μελλοντικές δηλώσεις.


Πρωτότυπο Άρθρο (Αγγλική): Understanding CELO Allocation: Estimated Circulating Supply Over Time

Συντάκτης Πρωτότυπου Άρθρου: Celo Foundation

Ημερομηνία Συγγραφής Πρωτότυπου Άρθρου: 13 Μαρτίου 2020