4 min read

Κυκλοφόρησε Aave AMM Market

Το πρωτόκολλο Aave είναι ένα αποκεντρωμένο πρωτόκολλο ρευστότητας, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να ξεκλειδώνουν ρευστότητα σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία με μια προσέγγιση πολλαπλών κοινόχρηστων ταμείων.
Κυκλοφόρησε Aave AMM Market

Το πρωτόκολλο Aave είναι ένα αποκεντρωμένο πρωτόκολλο ρευστότητας, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να ξεκλειδώνουν ρευστότητα σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία με μια προσέγγιση πολλαπλών κοινόχρηστων ταμείων. Το νέο κοινόχρηστο ταμείο ρευστότητας AMM επιτρέπει στους παρόχους ρευστότητας ("LP") των Uniswap και Balancer να χρησιμοποιούν τα LP tokens τους ως εγγύηση στο πρωτόκολλο Aave.

Η άνοδος των AMM

Με την άνοδο του Uniswap το 2018 και την εμφάνιση των "Automated Market Makers" (AMMs) στο οικοσύστημα DeFi, οι χρήστες του Ethereum είναι πλέον σε θέση να ανταλλάσσουν περιουσιακά στοιχεία χωρίς την ανάγκη κεντρικών διαμεσολαβητών τρίτων. Οι χρήστες είναι σε θέση να διευκολύνουν την παροχή ρευστότητας και να κερδίζουν αμοιβές γι' αυτό.

Πώς λειτουργούν τα LP tokens;

Με την παροχή ρευστότητας, οι χρήστες λαμβάνουν αυτόματα LP tokens από τον AMM. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα LP tokens αντιπροσωπεύουν τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία που ο χρήστης κατέθεσε στον AMM μαζί με μια αναλογική κλίμακα των προμηθειών συναλλαγών που εισπράττονται με την πάροδο του χρόνου στο συγκεκριμένο κοινόχρηστο ταμείο ρευστότητας στο οποίο ο χρήστης κατέθεσε περιουσιακά στοιχεία. (Συχνά, το LP token αντιπροσωπεύει μια αναλογία 50/50 με ETH και ένα άλλο περιουσιακό στοιχείο κρυπτογράφησης, καθιστώντας τα δυνητικά λιγότερο ευμετάβλητα από τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία τους). Επειδή τα LP tokens συσσωρεύουν συνήθως προμήθειες διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια του χρόνου που τα περιουσιακά στοιχεία του χρήστη παραμένουν στο κοινόχρηστο ταμείο ρευστότητας, τα LP tokens δυνητικά συσσωρεύουν επίσης αξία με την πάροδο του χρόνου.

Οι AMM ήταν ένας από τους πρώτους τρόπους για να κερδίσει κανείς παθητικό εισόδημα στο οικοσύστημα DeFi και παραμένει έτσι μέχρι σήμερα.

Μια πρώτη επιτυχημένη απόδειξη της έννοιας

Πέρυσι, το Aave Protocol ανέπτυξε ένα "AMM Κοινόχρηστο Ταμείο Ρευστότητας" απόδειξης της έννοιας με το "Aave Uniswap V1 Market", το οποίο επέτρεπε στους χρήστες να καταθέτουν tokens Uniswap v1 LP στο Aave Protocol και να τις χρησιμοποιούν ως εγγύηση. Δεδομένου του ενδιαφέροντος της κοινότητας για αυτό το κοινόχρηστο ταμείο, οι χρήστες θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν LP tokens από διάφορα AMM, με προτάσεις και αποφάσεις από τη διακυβέρνηση του Aave σχετικά με το ποια πρωτόκολλα AMM και ποιες εξασφαλίσεις θα προστεθούν.

Η προσέγγιση πολλαπλών αγορών

Η αγορά AMM είναι η πρώτη από τις πολλές αγορές του Aave, στο Ethereum, και ενδεχομένως και σε διαφορετικά δίκτυα, επιτρέποντας στην κοινότητα να εξερευνήσει "νέα σύνορα" με το Aave.

Κυκλοφορία Εξασφαλίσεων και Υποστήριξη Πρωτοκόλλου Φάση 1:

Σήμερα, οι χρήστες θα μπορούν να αρχίσουν να καταθέτουν LP tokens τόσο από το Uniswap v2 όσο και από το Balancer.

Το Uniswap είναι το κέντρο βάρους των πρωτοκόλλων AMM. Ο στιβαρός, απλός κώδικάς του και το καινοτόμο μοντέλο του ενέπνευσαν φορείς σε διάφορα blockchains.

Το Uniswap έχει σημαντικό ημερήσιο όγκο και ρευστότητα $4 δις.

Κατά την έναρξη υποστηρίζονται τα ακόλουθα tokens Uniswap V2 LP:

 • DAI/USDC
 • WBTC/USDC
 • DAI/WETH
 • USDC/WETH
 • AAVE/WETH
 • LINK/WETH
 • BAT/WETH
 • SNX/WETH
 • UNI/WETH
 • YFI/WETH
 • CRV/WETH
 • MKR/WETH
 • REN/WETH
 • WBTC/WETH

Το Balancer είναι ένα από τα πιο καινοτόμα AMM στο οικοσύστημα. Το σύστημα έξυπνων κοινόχρηστων ταμείων τους έσπασε το status quo της αναλογίας 50/50 και επέτρεψε πιο εξελιγμένα κοινόχρηστα ταμεία ρευστότητας.

Υπάρχουν σημαντικές συνέργειες μεταξύ του Balancer και του πρωτοκόλλου Aave. Το Balancer φιλοξενεί την τέχνη του Aave Safety Module που προστατεύει τους παρόχους ρευστότητας του Aave.

Επιπλέον, με βάση την αρχιτεκτονική του έξυπνου κοινόχρηστου ταμείου, οι κάτοχοι του Balancer LP token θα συνεχίσουν να κερδίζουν ανταμοιβές BAL κάθε εβδομάδα.

Κατά την εκκίνηση υποστηρίζονται τα ακόλουθα Balancer LP tokens (BPT):

 • WBTC/WETH
 • BAL/WETH

Αυτή τη στιγμή, οι χρήστες που καταθέτουν LP tokens μπορούν να δανειστούν τα ακόλουθα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία: USDC, ETH, wBTC και USDT. Οι χρήστες που καταθέτουν DAI, USDC, ETH και wBTC μπορούν να δανειστούν tokens.

Για την ακριβή εκτίμηση της αξίας των LP tokens τόσο από το Uniswap όσο και από το Balancer, το πρωτόκολλο Aave αξιοποιεί την αποκεντρωμένη υπηρεσία oracle του Chainlink. Το έξυπνο συμβόλαιο για τον υπολογισμό της αξίας των LP tokens έχει ελεγχθεί από την ConsenSys Diligence.

Κυκλοφορία Εξασφαλίσεων και Υποστήριξη Πρωτοκόλλου Φάση 2:

Όπως προαναφέρθηκε, θα είναι δυνατή η ανάπτυξη πρόσθετων κοινόχρηστων ταμείων ρευστότητας AMM με την πάροδο του χρόνου, ιδίως κατόπιν προτάσεων του Aave Governance - και τα εν λόγω κοινόχρηστα ταμεία θα αναπτυχθούν σε δεύτερη φάση (σύντομα). Τα κοινόχρηστα ταμεία ρευστότητας AMM θα διατεθούν πλήρως στο Aave Governance σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Τα AMM Κοινόχρηστα Ταμεία Ρευστότητας δεν θα καλύπτονται από το Aave Safety Module κατά την έναρξη λειτουργίας, αλλά το Aave Governance μπορεί να αποφασίσει να συμπεριλάβει αυτά τα κοινόχρηστα ταμεία μέσω της διαδικασίας Πρότασης Βελτίωσης Aave (AIP).

Η κοινότητα του Aave θα αποφασίσει για τα ακόλουθα βήματα

Το πρωτόκολλο Aave είναι αποκεντρωμένο και ανήκει στην κοινότητα των κατόχων του AAVE token (που αναφέρονται ως "Aave Governance"). Για την υποστήριξη νέων εξασφαλίσεων και νέων πρωτοκόλλων AMM, μη διστάσετε να κάνετε προτάσεις στο φόρουμ διακυβέρνησης και να επικοινωνήσετε με τον εκπρόσωπο της κοινότητάς σας στον οποίο αναθέσατε τις ψήφους σας.

Ανυπομονούμε να δούμε τα AMM Κοινόχρηστα Ταμεία να ανθίζουν με τη συμβολή σας.

Στο DeFi δεν υπάρχουν χρήστες Aave και δεν υπάρχουν χρήστες AMMs.

Υπάρχουν μόνο χρήστες DeFi.

Μη διστάσετε να γίνετε μέλος της οικογένειας Aave στο Twitter ή στο Discord!


Πρωτότυπο Άρθρο (Αγγλική): Aave AMM Market Released

Συντάκτης Πρωτότυπου Άρθρου: Aave Blog

Ημερομηνία Συγγραφής Πρωτότυπου Άρθρου: 16 Μαρτίου 2021