7 min read

Μια Ολιστική Επισκόπηση του Οικοσυστήματος Ocean

Μια Ολιστική Επισκόπηση του Οικοσυστήματος Ocean
Παρελθόν, παρόν και μέλλον 🏗️👪🔥

Περίληψη

Αυτή η ανάρτηση δίνει μια ολιστική επισκόπηση του οικοσυστήματος του Πρωτοκόλλου Ocean στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Αρχικά δόθηκε ως ομιλία και tweetstorm στις 6 Οκτωβρίου 2021 σε μία συνέλευση.

Το υπόλοιπο αυτής της ανάρτησης είναι το tweetstorm σε μορφή φιλική προς το blog (ξετυλιγμένο).

Περίγραμμα Ομιλίας

DEEP SHARE | Ο συνιδρυτής μας @trentmc0 μοιράστηκε μια έκθεση προόδου που καλύπτει ομάδες σε όλο το οικοσύστημα του Ocean.

1. Βασική ομάδα του OPF - επικαιροποίηση χάρτη πορείας
2. αγορές δεδομένων τρίτων μερών
3. ομάδες συμβάσεων προϊόντων
4. οι 80+ ομάδες OceanDAO

Πριν πάμε στις ομάδες, ας κάνουμε μια επισκόπηση υψηλού επιπέδου.

Επισκόπηση ανώτερου επιπέδου

Η αποστολή, πιο αποφασιστικά από ποτέ, είναι:

Ανοίξτε τα δεδομένα, διατηρώντας παράλληλα την ιδιωτικότητα (blog.oceanprotocol.com/mission-values…)

Η ραχοκοκαλιά της μηχανικής των OCEAN tokens είναι ο βρόχος βιωσιμότητας Web3.

Οδηγεί σε βραχυπρόθεσμη έλξη και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. (blog.oceanprotocol.com/the-web3-susta…)

Για το Ocean, ο καλύτερος δείκτης έλξης που είναι και εφαρμόσιμος και δημιουργεί αξία είναι ο όγκος κατανάλωσης δεδομένων.

Υπάρχουν πολλοί πιθανοί τρόποι για την αύξηση του όγκου κατανάλωσης δεδομένων. Τους ομαδοποιούμε σε τρεις πυλώνες: από κάτω προς τα πάνω, από πάνω προς τα κάτω και DeFi. Οι δραστηριότητες καλύπτουν και τους τρεις πυλώνες.

Ομάδες 1: Πυρήνας OPF

Ας επανεξετάσουμε την πρόοδο της βασικής ομάδας του OPF.

Η ομάδα εργάζεται σε 3 βασικά προϊόντα:
- Ocean backend + Ocean Market
- OceanDAO
- Ocean Data Farming

Οι κορυφαίοι στόχοι της βασικής ομάδας του OPF για το 2020 περιλάμβαναν την κυκλοφορία του V3 και του OceanDAO.

Για το 2021, περιλαμβάνουν την κλιμάκωση του OceanDAO και την κυκλοφορία V4 & Data Farming (Καλλιέργεια Δεδομένων)

Ένα σημαντικό σημείο της βασικής ομάδας του OPF: Υπολογισμός-σε-Δεδομένα στο Ocean Market.

Ένα σημαντικό σημείο της βασικής ομάδας του OPF: καθορισμός του κόστους του gas, μέσω του Polygon.

Ένα σημαντικό σημείο της βασικής ομάδας του OPF: Περιουσιακά στοιχεία πολλαπλών αλυσίδων, όχι απομονωμένα, για καθαρό UX πολλαπλών αλυσίδων.

Ένα βασικό σημείο του OPF: Λεπτομερείς άδειες.

Ένα βασικό σημείο του OPF: C2D Quickstart (ocean.py) (github.com/oceanprotocol/…)

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του OPF: επίλυση των rugpulls και μείωση των παροδικών απωλειών.

  • Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα με μια νέα μονόπλευρη τεχνική κλειδώματος. Το κοινόχρηστο ταμείο ελέγχει τα περισσότερα datatokens, όχι ο εκδότης.
  • Δουλεύουμε πάνω σε αυτό από πριν από το δεύτερο τρίμηνο, συμπεριλαμβανομένης μοντελοποίησης @tokenspice. Είναι στο Ocean V4.

Ένα βασικό σημείο του OPF: NFTs. Δεδομένων

  • Το ERC721 εκπροσωπεί τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό ενισχύει την ευελιξία και επιτρέπει στο οικοσύστημα Ocean να αξιοποιήσει την έκρηξη των εργαλείων ERC721.
  • Δουλεύουμε πάνω σε αυτό από το δεύτερο τρίμηνο. Είναι στο Ocean V4.

Ένα βασικό σημείο του OPF: Καλλιέργεια Δεδομένων (Data Farming)

  • Η Καλλιέργεια Δεδομένων μπορεί να λειτουργήσει σε κλίμακα μόνο όταν λυθούν οι δυσκολίες.
  • Το V4 λύνει τα rugpulls.
  • Ως εκ τούτου, η Καλλιέργεια Δεδομένων σε κλίμακα θα ακολουθήσει το V4.

Εδώ είναι ο ενημερωμένος χάρτης πορείας για την βασική ομάδα του OPF.

  • Πολλά έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής! 🏗️🏗️🏗️
  • Ό,τι έχει απομείνει, το όνομα του παιχνιδιού είναι V4 και Καλλιέργεια Δεδομένων.

Ομάδες 2: Αγορές τρίτων μερών

Η βασική ομάδα του OPF είναι μόνο μία από τις πολλές ομάδες του αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος του Ocean. Ας συζητήσουμε τις ομάδες που ασχολούνται με τις αγορές δεδομένων τρίτων μερών.

Αρκετές αγορές δεδομένων που τροφοδοτούνται από το Ocean λειτουργούν σε παραγωγή ή σε μορφή επίδειξης. Και πολλές άλλες είναι προ των πυλών, όπως αυτή του δημόσια διαπραγματεύσιμου Wisekey και άλλων μεγάλων οργανισμών 🎁.

Ομάδες 3: Συμβάσεις προϊόντων στο OPF

Μια χούφτα ομάδες έχουν συμβόλαια με το OPF για την κατασκευή συγκεκριμένων προϊόντων ή πρόσθετων λειτουργιών στο οικοσύστημα Ocean. Εργάζονται πάνω στην ομοσπονδιακή μάθηση, τα πορτοφόλια με βάση τα datatoken, την εργασία Gaia-x και την επιμέλεια.

Η ομάδα προϊόντων @Raven_Protocol έχει προσθέσει πολλούς αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης/Μηχανικής Μάθησης (AI/ML) στο Ocean Market. Τώρα ενσωματώνουν την τεχνολογία ομοσπονδιακής μάθησης / ανάλυσης στο Ocean.

Η ομάδα προϊόντων @deltaDAO κατασκεύασε έναν δείκτη επίδειξης @gaiax_aisbl Gaia-X τροφοδοτούμενο από το Ocean. Το Gaia-X είναι μια κοινοπραξία ανταλλαγής δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ. Το όραμά του ευθυγραμμίζεται με το όραμα του Ocean. Η τεχνολογία και η κοινότητα του Ocean μπορούν να βοηθήσουν στην υλοποίηση αυτού του οράματος. Δοκιμάστε το demo μόνοι σας στη διεύθυνση (portal.minimal-gaia-x.eu)

Η ομάδα προϊόντων @Datarella / @MOBIX_AI κατασκεύασε την επίδειξη "Deep Parking", υπό την καθοδήγηση της @BoschGlobal, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο @oceanprotocol και την τεχνολογία @Fetch_ai.

Η ομάδα προϊόντων @UTU_trust δημιούργησε μια πύλη που αξιοποιεί τα κοινωνικά σήματα για να βοηθήσει στην επιμέλεια των δεδομένων. Το επόμενο βήμα είναι η ενσωμάτωσή της στο Ocean Market. "Η φίλη μου Alice κατανάλωσε αυτό το σύνολο δεδομένων;" Δοκιμάστε το μόνοι σας στο (defi-portal.utu.io/ocean)

4. Ομάδες OceanDAO

Τελευταίο αλλά σίγουρα όχι λιγότερο σημαντικό είναι οι 80+ ομάδες μέσω του OceanDAO! Μπορείτε να τις εξερευνήσετε διαδραστικά μέσω της ιστοσελίδας oceanpearl.io/projects, η οποία έχει δημιουργηθεί από την ομάδα OceanDAO @oceanpearlio!

Η ομάδα OceanDAO @realdatawhale επικεντρώνεται στην κατασκευή ενός πορτοφολιού με έμφαση στα datatoken.

Η ομάδα OceanDAO RugPullIndex κατασκευάζει ένα σύστημα αξιολόγησης δεδομένων υψηλής ποιότητας. Σκεφτείτε τη Nielsen για δεδομένα. Ελέγξτε το στο rugpullindex.com.

Η ομάδα OceanDAO @Evotegra δημιουργεί σύνολα δεδομένων υψηλής ποιότητας με επίκεντρο τις εικόνες κυκλοφορίας.

Η ομάδα OceanDAO @DataunionA κατασκευάζει μια εφαρμογή και μια, καλά, ένωση δεδομένων, για την επισήμανση εικόνων (dataunion.app).

Ομάδα OceanDAO Το έργο Coral @opscientia είναι ένα DAO δεδομένων γύρω από την ανοιχτή επιστήμη. (opsci.io)

Η ομάδα OceanDAO @VantageCrypto ενσωματώνει δεδομένα ροής WebSockets στο Ocean και δημιουργεί μια αγορά δεδομένων που τροφοδοτείται από το Ocean.

Η ομάδα OceanDAO Ocean Ambassadors (@op_ambassadors) είναι μια μεγάλη κοινότητα από λάτρεις του Ocean που ασχολούνται με TG mod, Discord mod, podcasts, τεχνολογικές κατασκευές και πολλά άλλα.

Αυτό είναι μόνο ένα κομμάτι των ομάδων @OceanDAO. Υπάρχουν πολλές ακόμα!

Ακολουθούν μερικά στατιστικά στοιχεία.

Συμπέρασμα

Πρόκειται για μεγάλη πρόοδο σε ολόκληρο το οικοσύστημα @oceanprotocol, από την βασική ομάδα του OPF έως τις αγορές δεδομένων, από τις ομάδες προϊόντων έως τις ομάδες @OceanDAO_! Συγχαρητήρια σε όλους! 🎉

Μαζί, απελευθερώνουμε μια οικονομία ανοικτών δεδομένων. 👪👪

Προσάρτημα 1

Ακολουθεί ο λεπτομερής χάρτης πορείας της βασικής ομάδας του OPF. Συμπληρώνει το V4 και την Καλλιέργεια Δεδομένων (Data Farming).

Προσάρτημα 2

Το @OceanDAO_ έχει μεγαλώσει τόσο πολύ που έχει και δικό του χάρτη πορείας! Όλα προς την κατεύθυνση της κλίμακας, της βιωσιμότητας και της αποκέντρωσης. Εδώ είναι οι λεπτομέρειες.


Πρωτότυπο Άρθρο (Αγγλική): A Wholistic Overview of the Ocean Ecosystem

Συντάκτης Πρωτότυπου Άρθρου: Trent McConaghy

Ημερομηνία Συγγραφής Πρωτότυπου Άρθρου: 02 Νοεμβρίου 202