12 min read

Τα Οικονομολογικά του Ocean Token 2

Τα Οικονομολογικά του Ocean Token 2
Σχετικά με το Ocean Token, Κατανομές Token, Ανταμοιβές Δικτύου, Πληθωρισμός, Χρήση Token, Αποτίμηση Δικτύου και γιατί πρέπει να γίνετε μέλος μας
Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προσφορά κινητών αξιών αποκλειστικά σε διεθνείς επενδυτές σύμφωνα με την εξαίρεση του Κανονισμού S και σε διαπιστευμένους επενδυτές των ΗΠΑ βάσει του Κανόνα 506(c) του Κανονισμού D του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933.

Το Πρωτόκολλο Ocean ετοιμάζεται για την έναρξη λειτουργίας! Πάρτε μέρος στην πώληση token στο coinlist.co/ocean μέχρι τις 19 Μαρτίου. Συμβάλλετε μέχρι τις 20 Μαρτίου.


Περίληψη

Για την έναρξη του δικτύου, 32 εκατομμύρια Ocean Tokens θα κυκλοφορήσουν και θα ανταλλαγούν με κατόχους SAFTEs σε τιμή 0,22€.

Για την Έναρξη του Δικτύου, θα τεθούν σε κυκλοφορία περίπου 191,7 εκατομμύρια Ocean Tokens, που αντιπροσωπεύουν το 13,6% του συνολικού αριθμού των 1,41 Δισεκατομμυρίων Ocean Tokens που θα δημιουργηθούν ποτέ. Η κυκλοφορούσα προσφορά αποτελείται από tokens Αγοραστών (Αρχικό Κεφάλαιο-1/12th, Προ-Κυκλοφορία-1/6th, Έναρξη Λειτουργίας Δικτύου), Ιδρυτών και Ιδρύματος που έχουν κατοχυρωθεί.


Ενημέρωση για τις Κατανομές Token

Μειώσαμε τον αριθμό των Ocean Tokens που κατανέμονται στο Ίδρυμα από 10% σε 5% και στους αγοραστές των SAFTE (Αγοραστές) και στην ένταξη επιχειρήσεων από 25% σε 15% και τον εφαρμόσαμε στην ανταμοιβή του δικτύου.

Η μετατόπιση του 15% των Ocean Tokens από το Ίδρυμα και τους Αγοραστές στην ανταμοιβή του δικτύου το ανεβάζει στο 60% των συνολικών Ocean Tokens. Πρόκειται για αύξηση από το 45% που είχε αρχικά ανακοινωθεί και θα δώσει κίνητρα στους παρόχους δεδομένων, στους keepers (αυτούς που διαχειρίζονται τους κόμβους του δικτύου) και σε άλλους παρόχους υπηρεσιών να συμμετάσχουν στο δίκτυο.

Η μείωση της κατανομής στους Αγοραστές σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπορούν να κερδίσουν περισσότερα Ocean Tokens συμμετέχοντας στο λανσάρισμα των token, ενώ παράλληλα επιτρέπει την απόκτηση αρκετών Ocean Tokens από τους επιστήμονες δεδομένων, τους ερευνητές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και τους προγραμματιστές για χρήση στην πλατφόρμα, όπως έχει σχεδιαστεί μέσω άλλων καναλιών διανομής, όπως η ένταξη επιχειρήσεων, οι επιχορηγήσεις και τα συναλλακτήρια.

Έτσι, πιστεύουμε ότι το Ίδρυμα διαθέτει επαρκείς πόρους για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την εκκίνηση ενός οικοσυστήματος Οικονομίας Δεδομένων.


Προσφορά Token σε Κυκλοφορία

Η προσφορά σε κυκλοφορία θα αποτελείται από Ocean Tokens που κατανέμονται στους Αγοραστές, το Ίδρυμα, τις ιδρυτικές ομάδες και την ανταμοιβή του δικτύου.

Οι πρώιμοι αγοραστές στο Αρχικό Κεφάλαιο και την Προ-Κυκλοφορία και οι ιδρυτικές ομάδες έχουν κλειδώματα που κυμαίνονται από 1,5-5 χρόνια.

Εκπομπές Token με Χρονοδιάγραμμα 50 Ετών

Στην αρχική φάση, η συντριπτική πλειονότητα των tokens που θα εκπέμπονται θα προέρχεται από tokens που έχουν ήδη εξορυχθεί για τους Αγοραστές, το Ίδρυμα και τις ιδρυτικές ομάδες. Από το 3ο τρίμηνο του 2022, η αύξηση της προσφοράς των Ocean Token θα προέρχεται αποκλειστικά από την ανταμοιβή του δικτύου.

Εκπομπές Token με Χρονοδιάγραμμα 12 ετών

Ανταμοιβή Δικτύου

Η ανταμοιβή του δικτύου θα εκπέμπεται προγραμματισμένα με χρόνο ημιζωής 10 ετών. Επιλέξαμε τα 10 χρόνια επειδή πιστεύουμε ότι το δίκτυο θα πρέπει να διατηρεί κίνητρα για τους keepers και τους παρόχους υπηρεσιών να επικυρώνουν συναλλαγές για μεγάλο χρονικό διάστημα στο μέλλον.

Η μακρά 10ετής ημιζωή της ανταμοιβής του δικτύου (σε σύγκριση με 4 χρόνια για το Bitcoin) σημαίνει ότι θα χρειαστεί μέχρι τα μέσα του 2031 για να εκπεμφθεί το 50% των ανταμοιβών του δικτύου.

Χρονοδιάγραμμα Ανταμοιβής του Δικτύου - υπόκειται σε αλλαγές ανάλογα με τα τεχνικά ορόσημα

Επιπλέον, το δίκτυο θα λειτουργήσει αρχικά ως δίκτυο απόδειξης εξουσιοδότησης, δίνοντάς μας χρόνο να μεταφέρουμε το δίκτυο σε ένα κλιμακούμενο υπόστρωμα blockchain. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης "προθέρμανσης", η ανταμοιβή του δικτύου θα περιοριστεί στο 0-50% της κανονικής ανταμοιβής του δικτύου, δεδομένου ότι το δίκτυο θα είναι αποκεντρωμένο αλλά όχι χωρίς άδεια για οποιονδήποτε keeper να τρέξει έναν κόμβο.

Οι μέγιστες ανταμοιβές δικτύου που θα εκπέμπονται θα είναι περίπου 4,74 εκατομμύρια tokens ανά μήνα για να δοθούν κίνητρα στους keepers, τους παρόχους δεδομένων και υπηρεσιών. Αυτό αναμένεται να συμβεί εντός του χρονικού πλαισίου 2021-2022.

Οι ημερομηνίες για την αύξηση της ανταμοιβής του δικτύου είναι εκτιμήσεις και ενδέχεται να αλλάξουν εάν προσαρμοστούν τα τεχνικά ορόσημα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη λειτουργία ανταμοιβής δικτύου και τη λειτουργία κλιμάκωσης των ανταμοιβών δικτύου στην τεχνική λευκή βίβλο.


Πληθωρισμός Προσφοράς Token

Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του δικτύου, ο πληθωρισμός της προσφοράς token θα είναι 104%, καθώς οι Αγοραστές token, το Ίδρυμα και οι ιδρυτικές ομάδες θα λαμβάνουν κατανομές Ocean Tokens.

Τα επόμενα έτη 2020-2022 θα έχουν πληθωρισμό της προσφοράς που θα κυμαίνεται μεταξύ 17-21%, καθώς οι ιδρυτικές ομάδες θα λαμβάνουν τα υπόλοιπα μερίδια τους και η ανταμοιβή του δικτύου θα αρχίσει να εφαρμόζεται. Το 2021, υπάρχει αύξηση του πληθωρισμού λόγω της ενεργοποίησης της πλήρους ανταμοιβής δικτύου, για να δοθούν κίνητρα στους keepers, τους παρόχους δεδομένων και άλλες υπηρεσίες να συρρεύσουν στο Ocean. Η ανταμοιβή δικτύου 100% ενεργοποιείται μόνο όταν το δίκτυο μεταφερθεί σε μια χωρίς δικαιώματα και πλήρως αποκεντρωμένη πλευρική αλυσίδα, οπότε η ημερομηνία-στόχος του 2021 μπορεί να μετατοπιστεί, αλλάζοντας το χρονοδιάγραμμα ανταμοιβής δικτύου.

Μετά τη μετάβαση σε μια αποκεντρωμένη και χωρίς άδεια αλυσίδα, η ανταμοιβή του δικτύου μειώνεται ραγδαία σε 6,8% το 2024 και 5,9% το 2025, όταν η λειτουργία ανταμοιβής του δικτύου γίνεται η μόνη πηγή πληθωρισμού. Μέχρι το 2030, ο πληθωρισμός θα είναι 3,3%, το 2040 θα δώσει 1,4%, το 2050 θα δώσει 0,58% και από το 2060 και μετά 0,28% ή λιγότερο.

Ετήσιος πληθωρισμός της προσφοράς token - Λογαριθμική Κλίμακα

Μηχανισμοί Χρήσης και Διανομής Token για τους Αγοραστές

Το Ocean Token θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την Έκδοση Κυκλοφορίας V1 για την αγορά και πώληση δεδομένων και υπηρεσιών, υποστηριζόμενο από τις πρωτοποριακές Συμφωνίες Εκτέλεσης Υπηρεσιών (SEA) και τα εργαλεία ελέγχου πρόσβασης που εγγυώνται το απόρρητο, την ασφάλεια και την προστασία της κοινής χρήσης.

Θέλαμε να έχουμε έναν μηχανισμό δημοπρασίας για τον προσδιορισμό της τιμής του Ocean Token, αλλά αυτό δεν ήταν εφικτό, οπότε αποφασίσαμε μια σταθερή τιμή για το Ocean Token στα 0,22€.

Ο λόγος για τον οποίο δεν ήταν εφικτό είναι επειδή χρησιμοποιούμε δύο πλατφόρμες για τη συλλογή εσόδων - το Coinlist για τους νέους συνεισφέροντες και το Fractal για τους υφιστάμενους συνεισφέροντες - και δεν ήταν δυνατό να συντονίσουμε μια δημοπρασία και στις δύο πλατφόρμες ταυτόχρονα.

Η χρήση δύο πλατφορμών είναι επωφελής επειδή επιτρέπει στους υπάρχοντες 14 χιλιάδες εγκεκριμένους εγγεγραμμένους από την Προ-Κυκλοφορία να συνεισφέρουν με το Fractals αν το επιθυμούν, χωρίς να εκθέτουν άσκοπα περαιτέρω προσωπικές πληροφορίες.

Οι νέοι συνεισφέροντες διοχετεύονται στο Coinlist, το οποίο έχει υποστηρίξει πάνω από 50 έργα token, συμπεριλαμβανομένων των Filecoin, Blockstack, Origin και άλλων αξιόπιστων έργων.


Αποτίμηση Κρυπτο-Δικτύου

Οι αναλυτές βλέπουν τα έργα από μια κυκλοφορούσα προσφορά και όχι πλήρως αραιωμένη αποτίμηση Y2050.

Πιστεύουμε ότι η κυκλοφορούσα προσφορά είναι ο σωστός τρόπος για να δούμε την αξία του Ocean, επειδή το δίκτυο Ocean ξεκινά με ένα τόσο μικρό ποσό κυκλοφορούσας προσφοράς (13,6% του συνόλου) και η πορεία για να φτάσουμε στο 70% των tokens που έχουν εκπεμφθεί μας οδηγεί 12 χρόνια στο μέλλον μέχρι τα μέσα του 2031.

Y2050 Κεφαλαιοποίηση Αγοράς και Τρέχουσα Κεφαλαιοποίηση Αγοράς με βάση την κυκλοφορούσα προσφορά. Πηγή: messari.io/onchainfx

Τα κρυπτονομίσματα αναφέρονται με βάση την τρέχουσα Κεφαλαιοποίηση Αγοράς τους. Για παράδειγμα, η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin είναι 60 δισεκατομμύρια δολάρια και του Ethereum 11 δισεκατομμύρια δολάρια. Το δίκτυο του Ocean θα πρέπει να εξεταστεί με την ίδια προοπτική. Περισσότερα σχετικά με αυτή τη συζήτηση από τον Ryan Selkis, CEO της Messari, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ως σημείωση, η συνολική αξία του δικτύου δεν θα πρέπει να απασχολεί τους χρήστες του δικτύου, παρά μόνο στο βαθμό που η συνολική αξία του δικτύου είναι ενδεικτική της βιωσιμότητας και της επιτυχίας του δικτύου πριν από την αγορά tokens για χρήση στο δίκτυο όπως προβλέπεται.

Για το Ocean, υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ της Κεφαλαιοποίησης Αγοράς Y2050 και της Τρέχουσας Κεφαλαιοποίησης Αγοράς. Για ενδεικτικούς σκοπούς, με 0,22€ ανά Ocean Token, η Τρέχουσα Κεφαλαιοποίησης Αγοράς θα ήταν 47,6 εκατομμύρια δολάρια, τοποθετώντας το δίκτυο στη θέση #69 στο OnChainFX, και το εκτιμώμενο Y2050 Κεφαλαιοποίησης Αγοράς θα ήταν λίγο πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια.

Η Κεφαλαιοποίηση Αγοράς Y2050 είναι σημαντικά αυξημένη επειδή η ανταμοιβή του δικτύου είναι τόσο μεγάλη, καταλαμβάνοντας τα 3/5 της συνολικής μελλοντικής προσφοράς, διαστρεβλώνοντας τη μέτρηση προς τα πάνω. Για παράδειγμα, στο Y2050, το 91,8% της συνολικής προσφοράς token θα έχει εκπεμφθεί, με 1,294 δισεκατομμύρια Ocean Tokens σε κυκλοφορία εκείνη τη στιγμή, αφήνοντας ένα σημαντικό 8,2% διαθέσιμο για την ανταμοιβή του δικτύου από το 2050 και μετά.


Ιστορικό

Η ανάπτυξη του πρωτοκόλλου Ocean έχει φτάσει σε ένα στάδιο όπου ο κίνδυνος παράδοσης έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί. Όταν κυκλοφορήσει η V1 Beta (Έναρξη Λειτουργίας Δικτύου), οι συμμετέχοντες στο δίκτυο μπορούν να κατεβάσουν το λογισμικό Ocean και να αρχίσουν αμέσως να αναπτύσσουν αγορές δεδομένων. Θα ακολουθήσει η τελική έκδοση V1.

Από την 1η ημέρα, υπάρχει λειτουργική χρήση που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αγοράζουν και να πωλούν δεδομένα, αλγόριθμους και αποθηκευτικό χώρο. Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου δυνατότητα που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων και αξιών σε διασυνοριακό επίπεδο, διατηρώντας παράλληλα την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και την κατοχή των δεδομένων.

Αυτό σημαίνει ότι οι κύριοι κίνδυνοι του έργου μετατοπίζονται από την παράδοση της τεχνολογίας στην υιοθέτηση, τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος και τη διακυβέρνηση, μαζί με τις αναβαθμίσεις και τη συντήρηση του λογισμικού. Υπάρχουν επίσης μακρο-κίνδυνοι που σχετίζονται με το γενικότερο περιβάλλον για τα κρυπτονομίσματα.

Μπορεί η κοινότητα του Πρωτοκόλλου Ocean να συσπειρώσει μια παγκόσμια ομάδα διαφορετικών παρόχων δεδομένων, ερευνητών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και προγραμματιστών στην πλατφόρμα; Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για ένα εύκολο ή βραχυπρόθεσμο έργο, αλλά πρόκειται για σημαντική πρόοδο σε σχέση με ένα χρόνο πριν, όταν η ιδέα είχε μόλις πρόσφατα δημιουργηθεί ως πρωτότυπο, τα τεχνικά θεμέλια είχαν χαρτογραφηθεί και ένα ανερχόμενο δίκτυο εταίρων είχε εντοπιστεί.

Δεδομένου του ιστορικού της έγκαιρης επίτευξης των τεχνικών ορόσημων, της υλοποίησης του χάρτη πορείας και της προόδου στην αύξηση του οικοσυστήματος των συνεργατών, πιστεύουμε ότι η κοινότητα του Ocean μπορεί να συνεχίσει να εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό.


Η κοινότητα του Ocean σκοπεύει να προσφέρει πραγματικές περιπτώσεις χρήσης και την ένταξη αγορών που επιτρέπουν τη μεταφορά αξίας σε μια νέα, παγκόσμια οικονομία δεδομένων, ώστε να κερδίσει μια θέση ως ένα από τα κορυφαία έργα στον κόσμο.


Συμπέρασμα

Πετύχαμε τα ορόσημα μας εγκαίρως, κάτι που λίγα έργα μπορούν να ισχυριστούν. Συγκεντρώσαμε ένα λογικό ποσό για να χρηματοδοτήσουμε το έργο - διαθέτοντας τα έσοδα για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας ομάδας παγκόσμιας κλάσης που είναι έτοιμη να συνεχίσει να βελτιώνει το προϊόν. Συγκεντρώσαμε κεφάλαια σταδιακά, ώστε καθώς επιτυγχάνονταν τα ορόσημα, να μπορούμε να επιστρέφουμε στην κοινότητα για ανατροφοδότηση και υποστήριξη, διότι κανένα έργο δεν μπορεί να οικοδομήσει μόνο του μια νέα Οικονομία Δεδομένων.

Κοιτάζοντας τη γενικότερη εικόνα, έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας, επειδή η τεχνολογία προχωράει πιο γρήγορα από ό,τι μπορούν να αντιδράσουν οι κοινωνικές δομές και η κυβέρνηση. Πρέπει να δημιουργήσουμε την υποδομή που θα εξισώνει τους όρους ανταγωνισμού, ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να κατέχει τα δεδομένα του. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό γρήγορα.

Κατά το προηγούμενο έτος, μάθαμε περισσότερα για το πώς οι μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες παραβίασαν εσκεμμένα τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων μας, πώς οι δημοκρατίες μας έχουν συνδιαμορφωθεί και χειραγωγηθεί από κρατικούς φορείς, πώς η γη βρίσκεται στο χείλος της περιβαλλοντικής καταστροφής και είδαμε τη συνέχιση της αυξανόμενης οικονομικής ανισότητας σε πολλές χώρες.

Δεν υπάρχει ούτε λεπτό για χάσιμο, διότι πολλές κεντρικές διαδικτυακές πλατφόρμες Web 2.0 και πολλές κυβερνήσεις μας απογοητεύουν, ενώ δεν αντιμετωπίζουν τα πιο σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Το Πρωτόκολλο Ocean μας οδηγεί προς τη σωστή κατεύθυνση, επειδή δίνει μια αξία και ένα σήμα τιμών στα δεδομένα που δεν ήταν δυνατό πριν. Μόλις οι άνθρωποι και οι εταιρείες δουν ότι τα δεδομένα τους έχουν αξία, θα απαιτήσουν να τα ελέγχουν και θα βρουν τρόπους να τα ξεκλειδώσουν και να τα εμπορευματοποιήσουν, πυροδοτώντας μια νέα Οικονομία Δεδομένων. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους πόρους πιο αποτελεσματικά για την επίλυση δυσεπίλυτων προβλημάτων.

Επιλέξτε αυτό το έργο επειδή έχει όραμα. Επιλέξτε αυτό το έργο επειδή είναι διαφορετικό από τα άλλα. Επιλέξτε αυτό το έργο επειδή συγκεντρώνει αρκετά για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ενεργοποίηση του οικοσυστήματος. Επιλέξτε αυτό το έργο επειδή είναι μία από τις καλύτερες ευκαιρίες να ξεκλειδώσετε τα δεδομένα και να επαναφέρετε τους κανόνες όσον αφορά τα δεδομένα και την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Το πιο σημαντικό είναι ότι θέλουμε να συμμετάσχετε μαζί μας, για να βοηθήσετε στην οικοδόμηση του πρωτοκόλλου και του δικτύου που θα δώσει σε εσάς, και σε κάθε άλλο άνθρωπο στη γη, τον έλεγχο σε ό,τι σας ανήκει δικαιωματικά.

Συμμετέχετε στη συζήτηση και δημοσιεύστε τα σχόλιά σας στο κανάλι μας στο Telegram και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε για ενημερώσεις. Σας καλωσορίζουμε.

-Ομάδα Πρωτοκόλλου Ocean

Το Πρωτόκολλο Ocean ετοιμάζεται για την έναρξη λειτουργίας του δικτύου! Συμμετέχετε στην πώληση token στη διεύθυνση coinlist.co/ocean μέχρι τις 19 Μαρτίου.


Μια προηγούμενη δημοσίευση των Οικονομολογικών του Token δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2018, η οποία αναφερόταν λεπτομερώς στην κατοχύρωση, τους στόχους διανομής token και την αποτίμηση του δικτύου.

Έτοιμοι να βουτήξετε; - Επισκεφθείτε το oceanprotocol.com ή δείτε το Dev-Ocean για να πάρετε μια ιδέα πάνω σε αυτό που δουλεύουμε, και κάντε όλες τις τεχνικές ερωτήσεις σας στο κανάλι συνομιλίας μας στο Gitter.

Ακολουθήστε το Πρωτοκολλο Ocean στο Twitter, το Telegram, το LinkedIn, το Reddit, το GitHub και το Newsletter για ενημερώσεις και ανακοινώσεις του έργου.


Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προσφορά κινητών αξιών αποκλειστικά σε "διαπιστευμένους επενδυτές" των ΗΠΑ, όπως ορίζονται από τον Κανόνα 501(α) του Κανονισμού D του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε, βάσει της απαλλαγής από την καταχώριση που παρέχεται από τον Κανόνα 506(γ) του Κανονισμού D του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Οι κινητές αξίες που προσφέρονται με το παρόν δεν έχουν εγκριθεί ή αποδοκιμαστεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ("SEC") ή οποιαδήποτε πολιτειακή επιτροπή κινητών αξιών ή ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ. Οι διαπιστευμένοι επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προσφορά πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά όλο το προσφερόμενο υλικό που εκδίδεται από την Ocean Protocol Foundation Ltd. Ορισμένες από τις παραπάνω δηλώσεις είναι δηλώσεις που αφορούν το μέλλον, οι οποίες ενέχουν γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και σχετίζονται με μελλοντικά γεγονότα ή μελλοντικές οικονομικές επιδόσεις. Οι λέξεις "μπορεί", "θα", "θα πρέπει", "προβλέπεται", "προβλέπουν", "πιστεύουν", "εκτιμούν", "σκοπεύουν", "αναμένουν", "συνεχίζουν" και παρόμοιες εκφράσεις ή τα αρνητικά τους προσδιορίζουν γενικά τις δηλώσεις που αφορούν το μέλλον. Οι δηλώσεις για το μέλλον είναι μόνο προβλέψεις. Τα πραγματικά γεγονότα ή αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά. Τέτοιες δηλώσεις για το μέλλον ενέχουν γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες και άλλους σημαντικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την ουσιαστική διαφορά των πραγματικών αποτελεσμάτων, επιδόσεων ή επιτευγμάτων από οποιαδήποτε μελλοντικά αποτελέσματα, επιδόσεις ή επιτεύγματα που εκφράζονται ή υπονοούνται από τέτοιες δηλώσεις για το μέλλον. Η Ocean Protocol Foundation Ltd. πιστεύει ότι οι προσδοκίες που αντικατοπτρίζονται στις δηλώσεις που αφορούν το μέλλον είναι εύλογες, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί μελλοντικά αποτελέσματα, γεγονότα, επίπεδα δραστηριότητας, επιδόσεις ή επιτεύγματα.

Ευχαριστούμε τον Patty Lee και τον John Enevoldsen.

Πρωτότυπο Άρθρο (Αγγλική): Ocean Tokenomics II

Συντάκτης Πρωτότυπου Άρθρου: Bruce Pon

Ημερομηνία Συγγραφής Πρωτότυπου Άρθρου: 21 Φεβρουαρίου 2019