Περιοδικό Decred - Δεκέμβριος 2021

Τα σημαντικότερα γεγονότα του Δεκεμβρίου: Η πρώτη πληρωμή του Decred προς τους εργολάβους από το νέο ταμείο εγκρίθηκε με αποκεντρωμένη ψηφοφορία και στάλθηκε.