6 min read

Το LayerZero Ενσωματώνει τα Chainlink Oracles, Επεκτείνοντας την Αποκέντρωση του Πρωτοκόλλου Επικοινωνίας Omnichain

Το LayerZero Ενσωματώνει τα Chainlink Oracles, Επεκτείνοντας την Αποκέντρωση του Πρωτοκόλλου Επικοινωνίας Omnichain

Σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το Chainlink έχει ενσωματωθεί στο ανοικτό και χωρίς δικαιώματα δίκτυο Oracles και Relayers που διασφαλίζει την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των αλυσίδων στο LayerZero.

Πριν από το LayerZero, η βιομηχανία του Web3 ήταν κατακερματισμένη σε ένα τεράστιο σύνολο διαφορετικών blockchain. Οι εφαρμογές ξεκινούσαν ως single-chain και οι προγραμματιστές ήταν αναγκασμένοι να επιλέξουν ένα δημοφιλές, υπάρχον blockchain ή να ρισκάρουν στη μελλοντική επιτυχία ενός ανερχόμενου blockchain. Με την έλευση του LayerZero, οι εφαρμογές μπορούν επιτέλους να δημιουργηθούν παντού, αξιοποιώντας τα καλύτερα χαρακτηριστικά κάθε αλυσίδας και εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή εφαρμογών: τις αποκεντρωμένες εφαρμογές Omnichain.

Γενικά, η τεχνολογία blockchain είναι γνωστή για τις ισχυρές ιδιότητες ασφαλείας και την αντοχή της σε εξωτερικές επιθέσεις. Ωστόσο, διαφορετικές αλυσίδες σχεδιάζονται με διαφορετικά δυνατά σημεία και συνακόλουθες αδυναμίες- σε έναν κόσμο όπου τα blockchains είναι συνδεδεμένα, οι αποκεντρωμένες εφαρμογές omnichain είναι τόσο ασφαλείς όσο ο πιο αδύναμος κρίκος τους. Ως εκ τούτου, η ασφάλεια του υποκείμενου πρωτοκόλλου ανταλλαγής μηνυμάτων είναι υψίστης σημασίας.

Το LayerZero επιτυγχάνει την καλύτερη στην κατηγορία του ασφάλεια ανταλλαγής μηνυμάτων με τα μη αναβαθμίσιμα, χωρίς δικαιώματα έξυπνα συμβόλαια τα οποία εκτελούν επικύρωση όλων των μηνυμάτων εντός της αλυσίδας. Το πρωτόκολλο το επιτυγχάνει αυτό χρησιμοποιώντας έναν Ultra Light Κόμβο στην αλυσίδα. Όπως απαιτείται από την αρχιτεκτονική του πρωτοκόλλου, μια οντότητα oracle είναι υπεύθυνη για την παράδοση μιας επικεφαλίδας μπλοκ και μια ανεξάρτητη οντότητα relayer είναι υπεύθυνη για την υποβολή μιας απόδειξης συναλλαγής. Αυτή η επαλήθευση πραγματοποιείται επι της αλυσίδας, ακολουθούμενη από την παράδοση και την εκτέλεση του μηνύματος. Το πλαίσιο των oracles και των relayers είναι απολύτως χωρίς δικαιώματα, επιτρέποντας σε οποιαδήποτε εφαρμογή ή άτομο να συμμετέχει ως μία οντότητα, ωστόσο οι εφαρμογές διατηρούν την αρμοδιότητα και την ευθύνη για την επιλογή των συμμετεχουσών οντοτήτων. Για την επίτευξη ενός ασφαλούς, ισχυρού και αποκεντρωμένου πρωτοκόλλου ανταλλαγής μηνυμάτων, το LayerZero προσφέρει στις αποκεντρωμένες εφαρμογές omnichain την προαιρετικότητα μιας ποικιλίας από oracles και relayers. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ενσωμάτωση της λύσης του βιομηχανικού προτύπου oracle Chainlink ως ένα σημαντικό ορόσημο για την επίτευξη της αποκέντρωσης του πρωτοκόλλου LayerZero. Το LayerZero αξιοποιεί τα blockchain-agnostic oracles του Chainlink για να παρέχει μια κορυφαία επιλογή ασφάλειας για τις αποκεντρωμένες εφαρμογές omnichain.

Το Chainlink είναι η πιο δοκιμασμένη, ευρέως αποδεκτή και ευέλικτη λύση Oracle στην αγορά. Το Chainlink έχει ένα ισχυρό ιστορικό ασφάλειας και αξιοπιστίας εν μέσω μεγάλης αστάθειας της αγοράς και συμφόρησης του δικτύου, βοηθώντας με επιτυχία στην εξασφάλιση αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων για κορυφαίες αποκεντρωμένες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των Aave και Synthetix. Επιπλέον, το Chainlink είναι ήδη ενσωματωμένο σε πολλα κορυφαία blockchains και το πλαίσιο Εξωτερικών Προσαρμογέων της επιτρέπει τη γρήγορη επέκταση σε πρόσθετες αλυσίδες, όπως απαιτείται από τους χρήστες μας.

Ενδυναμώνοντας την επικοινωνία Omnichain με το Chainlink

Το LayerZero είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας omnichain που έχει σχεδιαστεί για τη σύνδεση απομονωμένων blockchain και περιβαλλόντων Layer-2. Το LayerZero είναι σκόπιμα κατασκευασμένο ώστε να είναι το πιο ελαφρύ πρόγραμμα χρήστη που είναι δυνατόν, αποφεύγοντας την εξάρτηση από την αντιγραφή της κατάστασης της μηχανής σε όλη την αλυσίδα. Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει την ενσωμάτωση τελικών σημείων σε οποιοδήποτε blockchain χωρίς να επιβαρύνεται με απαγορευτικό κόστος συναλλαγών.

Σε υψηλό επίπεδο, οι χρήστες μπορούν να ξεκινήσουν μια cross-chain συναλλαγή από την αλυσίδα Α στην αλυσίδα Β στέλνοντας ένα μήνυμα σε ένα endpoint της αλυσίδας στην αλυσίδα Α. Όταν μια αποκεντρωμένη εφαρμογή επιλέγει τοChainlink ως το oracle της, το endpoint λαμβάνει ένα μήνυμα, τα oracles του Chainlink ανακτούν τα δεδομένα της επικεφαλίδας μπλοκ από την αλυσίδα Α και στέλνουν τις πληροφορίες στο endpoint της αλυσίδας Β. Ταυτόχρονα, ένας ανεξάρτητος αναμεταδότης αντλεί την απόδειξη συναλλαγής στην αλυσίδα Α και την αποστέλλει στην αλυσίδα Β. Εάν τόσο η επικεφαλίδα μπλοκ όσο και η απόδειξη συναλλαγής θεωρηθούν έγκυρα -με άλλα λόγια, οι ανεξάρτητες οντότητες oracle και αναμεταδότης συμφωνούν- τότε το έξυπνο συμβόλαιο θα δημοσιεύσει μια συναλλαγή. Εάν η επικεφαλίδα μπλοκ και η απόδειξη συναλλαγής δεν ταιριάζουν -μια από τις ανεξάρτητες οντότητες διαφωνεί- το τελικό σημείο θα αγνοήσει το μήνυμα ως άκυρο και θα κάνει επαναφορά.

Τα oracles διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαδικασία επικύρωσης του LayerZero, καθώς συνεισφέρουν τις μισές από τις απαιτούμενες πληροφορίες για την επικύρωση των συναλλαγών μεταξύ των αλυσίδων. Το Chainlink προσφέρει στους προγραμματιστές που αξιοποιούν την τεχνολογία LayerZero μία από τις καλύτερες σουίτες χαρακτηριστικών για την ασφάλεια των cross-chain συναλλαγών τους και την κλιμάκωση του πρωτοκόλλου στο σύνολό του:

  • Αξιόπιστη Υποδομή - Τα chainlink oracles δημιουργούν πλεονασμούς για να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες oracle είναι εξαιρετικά διαθέσιμες, ανθεκτικές στη χειραγώγηση και ακριβείς.
  • Ασφαλείς Oracles - Το Chainlink προσφέρει μια μεγάλη δεξαμενή αναθεωρημένων ως προς την ασφάλεια, ανθεκτικών σε επιθέσεις Sybil χειριστών κόμβων που διαχειρίζονται από επαγγελματικές ομάδες DevOps με μεγάλο ιστορικό αξιοπιστίας ακόμη και κατά τη διάρκεια απροσδόκητων συνθηκών εντός και εκτός αλυσίδας.
  • Διαφανής Παρακολούθηση - Τα αξιόπιστα, δημόσια διαθέσιμα πλαίσια φήμης και τα εργαλεία παρακολούθησης της αλυσίδας επιτρέπουν στους χρήστες να επαληθεύουν ανεξάρτητα τις ιστορικές επιδόσεις των διαχειριστών κόμβων και των δικτύων oracle, καθώς και να ελέγχουν τις προσφερόμενες τιμές σε πραγματικό χρόνο.
  • Καθολική Συνδεσιμότητα - Το Chainlink είναι μια υποδομή ανοιχτού κώδικα χωρίς δικαιώματα, η οποία είναι αγνωστικιστική ως προς τα blockchain και API, επιτρέποντας την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ οποιουδήποτε περιβάλλοντος blockchain, καθώς και την ενεργοποίηση από οποιαδήποτε αποκεντρωμένη εφαρμογή ή API εκτός αλυσίδας.

Όσον αφορά την ενσωμάτωση της Chainlink στο δίκτυο oracles και αναμεταδοτών τoy LayerZero, ο Bryan Pellegrino, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της LayerZero Labs, δήλωσε: "Οι δυνατότητες του Chainlink ως προς τα χαρακτηριστικά αγνωστικισμού blockchain και το καλά τεκμηριωμένο ιστορικό επιδόσεων την έκαναν ξεκάθαρη επιλογή για να βοηθήσει στην εξασφάλιση της λειτουργίας του oracle του πρωτοκόλλου LayerZero".

Εξερευνώντας Νέες Χρήσεις με το LayerZero και το Chainlink

Συνδυάζοντας το πρωτόκολλο επικοινωνίας omnichain του LayerZero με το δίκτυο oracle του Chainlink, οι αποκεντρωμένες εφαρμογές omnichain μπορούν να δημιουργήσουν πλήθος νέων λειτουργιών για τους χρήστες τους. Αν και η λίστα δεν είναι εξαντλητική, παραθέτουμε ορισμένες από τις νέες δυνατότητες που θα επιτρέψει αυτή η ενοποίηση:

  1. Καθολική Αποκεντρωμένη Οικονομία
  2. Ξεκλείδωμα Ρευστότητας - Αξιοποιήστε τα απομονωμένα περιουσιακά σας στοιχεία για να αποδώσετε την εκμετάλλευση οποιασδήποτε δεξαμενής σε οποιοδήποτε περιβάλλον blockchain.
  3. Δανειοληψία και δανειοδοσία πολλαπλών αλυσίδων - Δανείστε και δανειστείτε περιουσιακά στοιχεία σε όλες τις αλυσίδες.
  4. Παράγωγα για κάθε περιουσιακό στοιχείο - Δημιουργήστε συμβόλαια παραγώγων για οποιοδήποτε προηγουμένως απομονωμένο token ή νόμισμα.
  5. Βελτιστοποίηση Συναλλαγών - Οι αποκεντρωμένες εφαρμογές υψηλής απόδοσης και έντασης υπολογισμών μπορούν να εκφορτώσουν τις ακριβές συναλλαγές τους σε ένα πιο αποδοτικό περιβάλλον blockchain.
  6. Προσδιορισμός Κατάστασης - Επαληθεύστε εύκολα την κατάσταση οποιουδήποτε blockchain ή συστήματος layer-2 από ενα διαφορετικό blockchain.

"Με την υποστήριξη του LayerZero από τα δίκτυα Oracle του Chainlink, οι αποκεντρωμένες εφαρμογές omnichain θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ισχυρές εγγυήσεις διαθεσιμότητας και προστασίας από παραποίηση κατά τη μεταβίβαση δεδομένων επικεφαλίδων μπλοκ μεταξύ blockchains", δήλωσε ο Pellegrino, "Η ενσωμάτωση ενισχύει μια πιο αποκεντρωμένη, ασφαλή και κλιμακούμενη υποδομή omnichain για ολόκληρη την οικονομία έξυπνων συμβολαίων. Αυτή η ενσωμάτωση αναδεικνύει το επεκτεινόμενο επίπεδο επικύρωσης εντός του LayerZero, διατηρώντας παράλληλα το ίδιο απλό πλαίσιο και την απρόσκοπτη εμπειρία για τους προγραμματιστές".

Σχετικά με το Chainlink

Το Chainlink είναι η τυποποιημένη για τον κλάδο πλατφόρμα υπηρεσιών Web3, η οποία έχει επιτρέψει την πραγματοποίηση συναλλαγών ύψους τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε DeFi, ασφάλειες, τυχερά παιχνίδια, NFTs και άλλους σημαντικούς κλάδους. Ως το κορυφαίο αποκεντρωμένο δίκτυο oracle, το Chainlink επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν πλούσιες σε χαρακτηριστικά εφαρμογές Web3 με απρόσκοπτη πρόσβαση σε δεδομένα πραγματικού κόσμου και υπολογισμούς εκτός αλυσίδας σε οποιοδήποτε blockchain και παρέχει στις παγκόσμιες επιχειρήσεις μια καθολική πύλη σε όλα τα blockchain.

Μάθετε περισσότερα για το Chainlink επισκεπτόμενοι το chain.link ή διαβάζοντας την τεκμηρίωση για τους προγραμματιστές στο docs.chain.link. Για να συζητήσετε μια ενσωμάτωση, επικοινωνήστε με έναν εμπειρογνώμονα.

Σχετικά με το LayerZero

Το LayerZero είναι ένα πρωτόκολλο διαλειτουργικότητας omnichain που επιτρέπει στις αποκεντρωμένες εφαρμογές να δημιουργούν σε πολλαπλά blockchain με έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο. Το LayerZero συνδέει τις αποκεντρωμένες εφαρμογές σε όλες τις αλυσίδες χρησιμοποιώντας Ultra Light Κόμους εντός της αλυσίδας, οι οποίοι επιτυγχάνουν την ασφάλεια ενός ελαφρύ κόβου με την οικονομική αποδοτικότητα μιας μεσαίας αλυσίδας. Χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο, οι προγραμματιστές μπορούν να μετατρέψουν τις αποκεντρωμένες εφαρμογές τους σε omnichain-εφαρμογές χρησιμοποιώντας μια ενιαία, απλή διεπαφή. Μάθετε περισσότερα για το LayerZero και εξερευνήστε την τεκμηρίωση επισκεπτόμενοι τη διεύθυνση https://layerzero.network.


Πρωτότυπο Άρθρο (Αγγλική)LayerZero Integrates Chainlink Oracles, Expanding Decentralization of the Omnichain Communication Protocol

Συντάκτης Πρωτότυπου ΆρθρουLayerZero Official

Ημερομηνία Συγγραφής Πρωτότυπου Άρθρου: 30 Νοεμβρίου 2022