6 min read

Το Ocean στο Δίκτυο Polygon

Το Ocean στο Δίκτυο Polygon
Τα Έξυπνα Συμβόλαια του Πρωτοκόλλου Ocean και το Ocean Market αναπτύσσονται σε ένα δίκτυο χαμηλών τελών gas με ταχεία υιοθέτηση από την κοινότητα

Στο πλαίσιο της στρατηγικής πολλαπλών αλυσίδων του Ocean, συνεργαστήκαμε με το Polygon (πρώην Matic) για να φέρουμε τα εργαλεία της Οικονομίας Δεδομένων Web3 στην αλυσίδα και το οικοσύστημά τους. Το Polygon έχει σημειώσει ευρεία υιοθέτηση με πάνω από 90 Αποκεντρωμένες Εφαρμογές (DApps), 7 εκατομμύρια συναλλαγές και 200,000 μοναδικούς χρήστες, επιτρέποντας εμπειρίες υψηλής ποιότητας για κορυφαίες Αποκεντρωμένες Εφαρμογές (DApps) όπως οι Polymarket, Aavegotchi, Decentral Games και Neon District. Το Polygon προσφέρει επίσης μια ισχυρή εναλλακτική λύση για τα υψηλά τέλη gas στο Ethereum, ικανοποιώντας έναν βασικό στόχο για το Πρώτο Τρίμηνο στον χάρτη πορείας μας για το 2021.

Με την ανάπτυξη του Ocean στο Polygon, αυτό σημαίνει:

  • Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν το Ocean Market για να δημοσιεύουν, να ανταλλάσσουν, να κλειδώσουν και να καταναλώνουν περιουσιακά στοιχεία δεδομένων στο Polygon. Οι συναλλαγές κοστίζουν πλέον λίγα σεντς με χαμηλότερη καθυστέρηση. Οι χρήστες απλώς κατευθύνουν το πορτοφόλι τους στο MetaMask στο Polygon και το Ocean Market θα εμφανίσει τα περιουσιακά στοιχεία δεδομένων που είναι καταχωρημένα στο δίκτυο Polygon.
  • Οι κατασκευαστές αγορών δεδομένων και άλλοι προγραμματιστές αποκεντρωμένων εφαρμογών (DApp) μπορούν να χρησιμοποιούν τις βιβλιοθήκες Ocean (ocean.js, ocean.py) και τα στοιχεία frontend (react hooks, market) με το Polygon.
  • Οι κάτοχοι token μπορούν να μεταφέρουν τα OCEAN tokens στο Polygon ως mOCEAN και αντίστροφα.

Τα συστατικά του Ocean που υποστηρίζονται στο Polygon περιλαμβάνουν: Έξυπνα Συμβόλαια του Ocean, Ocean Market, Έξυπνο Συμβόλαιο mOCEAN, γέφυρα OCEAN-mOCEAN, Πάροχος (για υπηρεσίες δεδομένων), Aquarius (προσωρινή μνήμη μεταδεδομένων) και Υπογράφος Ocean (ερωτήματα του The Graph). Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη σελίδα μας Υποστηριζόμενα Δίκτυα.

Η ανάπτυξη του Πρωτοκόλλου Ocean στο κύριο δίκτυο του Ethereum και οι σχετικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης του Ocean Market, θα συνεχιστούν όπως πριν.

Νοητικό μοντέλο διασταυρούμενης αλυσίδας

Πριν από το Polygon, το Πρωτόκολλο Ocean αναπτύχθηκε στο Κύριο Δίκτυο του Ethereum, στο Rinkeby, στο Ropsten και στο Ganache. Ένας χρήστης του Ocean Market μπορούσε να αλλάξει το δίκτυο, κατευθύνοντας το πορτοφόλι του (π.χ. MetaMask) σε ένα διαφορετικό δίκτυο, και το Ocean Market θα εμφάνιζε τα περιουσιακά στοιχεία δεδομένων που βρίσκονται σε αυτό το δίκτυο. Οι οδηγοί Ocean.js και ocean.py είναι παρόμοιοι- ο προγραμματιστής της Αποκεντρωμένης Εφαρμογής (DApp) απλώς καθορίζει τη διεύθυνση URL "δικτύου".

Το ίδιο ισχύει και για το Polygon.

Το Polygon είναι το πρώτο δίκτυο πέραν του Κύριου Δικτύου του Ethereum που δεν είναι ένα δοκιμαστικό δίκτυο, όπου τα token στο δίκτυο συνδέονται με πραγματική αξία, οπότε έχουν κατασκευαστεί γέφυρες token μεταξύ των δικτύων.

  • Το OCEAN στο κύριο δίκτυο του Ethereum γεφυρώνεται ως mOCEAN στο Polygon.
  • Το ETH για τα τέλη gas στο κύριο δίκτυο του Ethereum αντιστοιχεί στο MATIC για τα τέλη gas στο Polygon.
  • Το ETH στο κύριο δίκτυο του Ethereum γεφυρώνεται ως mETH στο Polygon, αν και δεν θα χρειαστείτε mETH για το Ocean Market.

Νέα Σύνολα Δεδομένων και Υπηρεσίες

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να δημοσιεύουν σύνολα δεδομένων και υπηρεσίες στο Ethereum ή στο Polygon. Με το Ethereum, υπάρχουν υψηλότερα τέλη gas και καθυστέρηση επιβεβαίωσης, αλλά σε αντάλλαγμα, η εμπειρία χρήστη και η εξοικείωση των χρηστών είναι υψηλή. Για το Polygon, το κόστος και η καθυστέρηση είναι πολύ χαμηλότερα, αλλά οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν τα γεφυρωμένα mOcean tokens.

Προδημοσιευμένα Σύνολα Δεδομένων/Υπηρεσίες

Ας υποθέσουμε ότι ένας εκδότης έχει ένα υπάρχον σύνολο δεδομένων/υπηρεσία ως ένα συμβόλαιο token δεδομένων του Ocean που έχει δημοσιευτεί στο Ethereum, μαζί με ένα κοινόχρηστο ταμείο ευμεγέθης ρευστότητας. Δεν θα πρέπει απλώς να δημοσιεύσει ένα νέο συμβόλαιο token δεδομένων στο Polygon για το ίδιο σύνολο δεδομένων/υπηρεσία. Αυτό θα ήταν άκρως άδικο για τους υπάρχοντες κατόχους token δεδομένων και για αυτούς που έχουν κλειδώσει στο Ethereum, επειδή η αξία στο νέο token διοχετεύει αξία από το παλιό.

Ιδανικά, θα υπήρχαν γέφυρες για τα tokens δεδομένων, όπως η γέφυρα για το OCEAN. Αυτό μπορεί να φαίνεται ότι θα ήταν εφικτό, αφού τα tokens δεδομένων ακολουθούν το πρότυπο ERC20, αλλά δυστυχώς δεν λειτουργεί, επειδή υπάρχουν τεχνικές "αγκυλώσεις" που σχετίζονται με τα μεταδεδομένα των tokens δεδομένων και άλλα. Αυτά τα ζητήματα μπορούν να επιλυθούν και επί του παρόντος επεξεργάζονται, αλλά όχι εγκαίρως για αυτή την πρώτη κυκλοφορία.

Εν τω μεταξύ, έχουμε μια ρεαλιστική λύση για τους εκδότες και αυτούς που έχουν κλειδώσει. Το ονομάζουμε Κανόνας Αναδημοσίευσης.

  • Γενική αρχή: η αναδημοσίευση συνόλων δεδομένων και υπηρεσιών ως νέα tokens δεδομένων στο Polygon δεν είναι άδικη εάν η περισσότερη ρευστότητα έχει αφαιρεθεί από το κοινόχρηστο ταμείων των tokens δεδομένων στο Ethereum (χαμηλό επιτόκιο για τα tokens δεδομένων).
  • Κανόνας Αναδημοσίευσης: είναι εντάξει για έναν εκδότη να αναδημοσιεύσει ένα σύνολο δεδομένων/υπηρεσία ως νέο token δεδομένων (και κοινόχρηστο ταμείο) στο Polygon, εάν υπάρχουν λιγότερα από 1000 OCEAN στο κοινόχρηστο ταμείο του συνόλου δεδομένων/υπηρεσιών στο κύριο δίκτυο του Ethereum. Αντίθετα, αν δημοσιεύσουν ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν περισσότερα από 1000 OCEAN, αυτό δεν είναι εντάξει και ο εκδότης και το περιουσιακό στοιχείο θα τοποθετηθούν στο Καθαρτήριο του Ocean Market.

Αυτό δεν χρειάζεται περαιτέρω υλοποίηση λογισμικού, καθώς χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες ροές του Ocean Market για το καθαρτήριο. Η κοινότητα μπορεί να επισημάνει τα περιουσιακά στοιχεία που παραβιάζουν τον κανόνα αναδημοσίευσης, όπως ακριβώς έχει ήδη κάνει η κοινότητα για παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (IP), παραβιάσεις ευαίσθητων δεδομένων κ.λπ.

Ο κανόνας παρέχει ένα φυσικό κίνητρο για αυτούς που έχουν κλειδώσει να αφαιρέσουν το κλείδωμα τους από τα κοινόχρηστα ταμεία του κυρίου δικτύου του Ethereum, ώστε οι εκδότες να μπορούν να αναδημοσιεύσουν στο Polygon και για αυτούς που έχουν κλειδώσει να ακολουθήσουν το παράδειγμα με κλείδωμα στο νέο.

Περαιτέρω Πόροι για το Ocean * Polygon

Δηλώσεις Ανακοινώσεων

"Το Polygon έχει μακρά ιστορία συνεργασίας με το οικοσύστημα Ethereum με γνώμονα την κλιμάκωση και την ασφάλεια. Η ομάδα του Polygon έχει αναπτύξει μια πρώτης τάξεως πλατφόρμα για την εκτέλεση συμβολαίων που βασίζονται σε Εικονική Μηχανή Ethereum (EVM) και τη γεφύρωση μεταξύ των αλυσίδων. Είναι χαρά μας να αξιοποιούμε το Polygon ώστε οι χρήστες μας να επωφελούνται από πολύ χαμηλότερο κόστος gas στο Ocean Market και σε άλλες αναδυόμενες Αποκεντρωμένες Εφαρμογές (DApps) & πρωτόκολλα που χρησιμοποιούν το Ocean", δήλωσε ο Ιδρυτής του Ocean Trent McConaghy.

Ο Sandeep Nailwal, Συνιδρυτής και COO του Polygon, δήλωσε: "Είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε το Πρωτόκολλο Ocean και την επαναστατική αγορά δεδομένων του στο Polygon. Το Ocean Market θα επιτρέψει στις Αποκεντρωμένες Εφαρμογές (DApps) να δημιουργήσουν ισχυρές εφαρμογές με βάση την αγορά, αξιοποιώντας τη δύναμη των δεδομένων και των συναλλαγών επιπέδου Polygon. Είμαστε ενθουσιασμένοι να δούμε τι θα φτιάξουν οι προγραμματιστές!"


Σχετικά με το Πρωτόκολλο Ocean

Η αποστολή του Πρωτοκόλλου Ocean είναι να δώσει το έναυσμα για μια Οικονομία Δεδομένων Web3 που θα αγγίξει τον κόσμο, δίνοντας την εξουσία πίσω στους ιδιοκτήτες των δεδομένων και επιτρέποντας στους ανθρώπους να αποκομίσουν αξία από τα δεδομένα για να βελτιώσουν τον κόσμο μας.

Τα δεδομένα είναι μια νέα κατηγορία περιουσιακών στοιχείων- το Πρωτόκολλο Ocean ξεκλειδώνει την αξία τους. Οι ιδιοκτήτες και οι καταναλωτές δεδομένων χρησιμοποιούν την εφαρμογή Ocean Market για να δημοσιεύουν, να ανακαλύπτουν και να καταναλώνουν περιουσιακά στοιχεία δεδομένων με ασφαλή τρόπο, διατηρώντας την ιδιωτικότητα.

Τα Ocean tokens δεδομένων μετατρέπουν τα δεδομένα σε περιουσιακά στοιχεία δεδομένων. Αυτό επιτρέπει πορτοφόλια δεδομένων, ανταλλαγές δεδομένων και συνεταιρισμούς δεδομένων, αξιοποιώντας πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων, συναλλακτήρια και άλλα εργαλεία για την Αποκεντρωμένη Οικονομία (DeFi). Τα έργα χρησιμοποιούν τις βιβλιοθήκες του Ocean και το OCEAN στις δικές τους εφαρμογές για να βοηθήσουν στην προώθηση της Οικονομίας Δεδομένων Web3.

Το OCEAN token χρησιμοποιείται για το κλείδωμα σε δεδομένα, τη διακυβέρνηση της χρηματοδότησης της κοινότητας του Πρωτοκόλλου Ocean και την αγορά και πώληση δεδομένων. Η προσφορά του διανέμεται με την πάροδο του χρόνου για την προώθηση της βραχυπρόθεσμης ανάπτυξης και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας. Το OCEAN έχει σχεδιαστεί για να αυξάνεται με την άνοδο του όγκου χρήσης.

Επισκεφθείτε το oceanprotocol.com για να μάθετε περισσότερα.

Twitter | LinkedIn | Blockfolio | YouTube | Reddit | Telegram Chat | Discord


Σχετικά με το Polygon (Πρώην Matic)

Το Polygon είναι η πρώτη καλά δομημένη, εύχρηστη πλατφόρμα για την ανάπτυξη κλιμάκωσης και υποδομών στο Ethereum. Το βασικό συστατικό του είναι το Polygon SDK, ένα αρθρωτό, ευέλικτο πλαίσιο που υποστηρίζει την κατασκευή και σύνδεση Ασφαλών Αλυσίδων όπως το Plasma, Optimistic Rollups, zkRollups, Validium κ.λπ. και Αυτόνομες Αλυσίδες όπως η Απόδειξη Κλειδώματος του Matic (PoS), σχεδιασμένο για ευελιξία και ανεξαρτησία. Οι αλυσίδες Επιπέδου 2 του Polygon έχουν σημειώσει ευρεία υιοθέτηση με 100+ Αποκεντρωμένες Εφαρμογές (DApps), περόπου 10 Εκατομμύρια συναλλαγές και περίπου 230 Χιλιάδες μοναδικούς χρήστες.

Αν είστε Προγραμματιστής του Ethereum, είστε ήδη προγραμματιστής του Polygon! Αξιοποιήστε τις γρήγορες και ασφαλείς συναλλαγές του Polygon για την Αποκεντρωμένη Εφαρμογή (DApp) σας, ξεκινήστε εδώ.

Ιστότοπος | Twitter | Reddit | Telegram


Πρωτότυπο Άρθρο (Αγγλική): Ocean’s on Polygon Network

Συντάκτης Πρωτότυπου Άρθρου: Ocean Protocol Team

Ημερομηνία Συγγραφής Πρωτότυπου Άρθρου: 17 Μαρτίου 2021